Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Jaungada lūgšana

“Lūdziet, tad jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs.” (Mt. ev. 7:7)

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Šorīt, ieejot Jaunajā Gadā, kas jau dažās vietās pienācis, lūgšanās un domās esmu ar jums vienota. Jūtos, ka dzīvoju starp gadiem un starp amatiem, bet gribu dalīties ar aicinājumu kopā ar jums lūgt:

- lai Dievs stiprina tos, kas cieš bailes, kas palikuši bez mājām Sīrijā un tik daudzās citās kaŗa un terora, nedrošības un naida plosītās vietās. Kaut Kristus žēlastība un žēlsirdība viņus sasniegtu caur tiem, kas tur kalpo visbīstamākās vietās. Lūgsim par viņiem.

- lai Dievs pasargā un iedrošina tos, kas cīnās pret ļaunām slimībām un ir kopā ar tiem, kas aiziet mūžībā dēļ “Ebola” vai malārijas, vai vēža, vai kādas citas slimības, kas aiz sevis atstāj tik daudz sēru.

- lai Dieva miera, gudrības, taisnības un patiesības Gars vadītu visus, kas nes atbildību par savām valdībām, vai tas būtu Latvijā, vai jebkuŗā citā pasaules valstī.

- lai Dievs pasargā no ekonomijas krīzēm un neierobežotās mantkārības grēka sekām, īpaši tos, kam visgrūtāk sagādāt visu, kas nepieciešams, lai vienkārši dzīvotu bez bada vai trūkuma.

[...]

Publicēts 01|01|2015

Bīskape electa Lauma Zušēvica

Gana raksts 2014. gada Kristus piedzimšanas svētkos, ievadot anno Domini 2015

Saka liecinieks: “Jā, es nāku drīz.” “Āmen (tiešām), nāc, Kungs Jēzu!” Jāņa atklāsmes grāmatas 22:20

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

Pēdējā no manis rakstāmā Gana rakstā lai mūs vada šie vārdi no pēdējās Bībeles grāmatas – Jāņa atklāsmes beigām: “Jā, es nāku drīz.” “Āmen, nāc, Kungs Jēzu!” Kurš ir minētais liecinieks, kas drīz sola nākt? Pats Dievs, Jēzus, jeb kāds Viņa sūtnis? To pārdomājot, varam ievērot, cik daudzveidīgi Dievs jau ir nācis šajā pasaulē: ar Savu mīlestību, ar Savu Vārdu, un it īpaši, Savā Dēlā Jēzū Kristū. Ziemassvētki ir svētki par godu Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Un reizē svētki, kas ne tikai vien atskatās senā pagātnē, bet kuros atskan apsolījums nākotnei. Apsolījums Dieva nākšanai pilnībā, godībā. Apsolījums, ka pirmkristiešu lūgšana “Maranatā” - Nāci, Kungs! – tiek uzklausīta.

[...]

Publicēts 11|12|2014

LELBĀL archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

Archibīskape Lauma Zušēvica

Archibīskaps Elmārs Ernst Rozītis ziņoja LELBĀL Baznīcas Prezidija 3. novembra sēdē, ka Baznīcas Virsvalde rakstveida balsošanā bīskapei electa Laumai Zušēvicai vienbalsīgi piešķirts amata apzīmējums “archibīskape”.

Konsekrācijas dievkalpojums notiks 2015. gadā 19. aprīlī plkst 14:00 Mt. Zion Lutheran Church, Milvokos.

Publicēts 21|11|2014

Baiba Liepiņa

LELBA JAUNĀ PĀRVALDE UN CITAS MAIŅAS

Līdz ar prāv. Laumas Zušēvicas neseno ievēlēšanu bīskapes amatā mūsu plašajā LELBĀL Baznīcā (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas), kurā sastāv visas pasaules latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas, izņemot LELB (Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu), arī LELBA (Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā), kas ir daļa no LELBĀL, sagaida maiņas, kas jau ir notikušas LELBA XIV Sinodē Milvokos. Sinode norisinājās šogad no 24. līdz 26. oktobrim.

[...]

Publicēts 12|11|2014

Edija Banka-Demandta

Jaunais LELBA pārvaldes priekšnieks - prāv. Gunārs Lazdiņš

Sestdien, 25. oktobrī, Sinodes laikā sinodāļi ar otro vēlēšanu piegājienu ar 72 balsīm no 77 izsniegtajiem mandātiem par jauno LELBA pārvaldes priekšnieku ievēlēja prāv. Gunāru Lazdiņu. Jāpiemin, ka iepriekš 9 gadus šo amatu pildīja prāv. Lauma Zušēvica. Sirsnīgi sveicam prāv. Gunāru Lazdiņu un izlūdzamies Dieva vadību, jauno amatu uzņemoties. Sinodes noslēguma dievkalpojumā svētdien paredzēta LELBA jaunās pārvaldes locekļu amatā ievešana, kur arī prāv. Gunārs Lazdiņš oficiāli tiks ievests jaunajā amatā.

Tālāka informācija par citiem Sinodes lēmumiem un pieņemtajām maiņām vēl sekos.

Attēlā prāv. Gunārs Lazdiņš. Attēlu uzņēma Edija Banka-Demandta.

Publicēts 12|11|2014

Edija Banka-Demandta

PRĀVESTE LAUMA ZUŠĒVICA IEVĒLĒTA PAR LATVIJAS EV. LUT. BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS BĪSKAPI

Bīskapa vēlēšanu komisija savā sēdē Sietlas baznīcas telpās š. g. 15. oktobrī konstatēja, ka balstiesīgo sarakstā ir 184 vienības – draudzes, garīdznieki un draudžu darbinieki – ar 205 balsīm. No izsūtītām 183 vēlēšanu materiālu aploksnēm saņemtas 172 atbildes ar 196 balsīm (95%).

Prāv. Lauma Zušēvica saņēma 140 balsis, prāv. Andris Abakuks 35 un prāv. emer. Fritz T. Kristbergs 19 balsis. Viena balsošanas zīme bija tukša un viena nederīga.

Baznīcas Virsvalde ir apstiprinājusi vēlēšanu rezultātu.

[...]
Publicēts 11|11|2014

Dr. Juris Cilnis
123456789

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *