Teksta izmērs A A A

Jaunumi

LELBA — iesākumā un 40 gados.

Latviešu ev. lut. draudzes Amerikā pastāv jau kopš 19. gadsimta beigām, kad izceļotāji no Latvijas veidoja draudzes Ņujorkā, Bostonā, Baltimorā, Filadelfijā, Čikāgā, Klīvlandē, San Francisco un Linkolna pagastā, Viskonsinā, lai lūgtu Dievu savā dzimtajā valodā. Pirmās draudzes organizēja un periodiski apmeklēja igauņu izcelsmes mācītājs Hans Rebane, bet diekalpojumus un garīgo aprūpi veica pašu izvēlēti draudzes locekļi. [...]
Publicēts 30|08|2015
LELBA archivārs
Juris Pūliņš

LELBĀL virsvaldes plenārsēde Milvokos

Latvijas  Evaņģēliski Lututeriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) virsvaldes plenārsēde notika ASV, Milvoku  latviešu evaņģēliski luteriskās Sv.Trīsvienības draudzes dievnamā no 2015.gada 16. līdz 18.aprīlim un 20. aprīlī.

Saskaņā ar LELBĀL Darbības noteikumiem virsvalde ir LELBĀL gribas izpildītāja un pārraudzības iestāde. Tās locekļi ir archibīskaps, Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) pārvaldes priekšnieks un viņa laicīgais vietnieks, apgabalu prāvesti un viens laicīgais pārstāvis no katra apgabala. LEBĀL šobrīd veido astoņi apgabali jeb prāvestu iecirkņi: LELBA Austrumu apgabals (ieskaitot Dienvidameriku), LELBA Rietumu apgabals, LELBA Vidienes apgabals, LELBA Kanādas apgabals, Austrālijas Latviešu Evaņģēliski Luterisko Draudžu Apvienība, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā, Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Vācijā, Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Zviedrijā. LELBĀL sastavā darbojas draudzes arī Beļģijā, Nīderlandē, Dānijā, Norvēģijā, Krievijā un Latvijā. Virsvalde pieņem savus lēmumus plenārsēdē, kura tiek sasaukta reizi trijos gados. Šoreiz tā notika laikā, kas deva iespēju virsvaldes locekļiem piedalīties archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojumā, tā apliecinot  baznīcas pārstāvniecību no daudzajām zemēm un apgabaliem. Plenārsēžu darba seka allaž ir spraiga un piepildīta, kā tas bija arī šoreiz, kad bez pārrunām un lēmumu pieņemšanas, katra plenarsēdes darba diena iesākās un noslēdzās ar svētbrīžiem. Plenārsēdi pārmaiņus vadīja archib.emer. Elmārs Ernsts Rozītis, archib. Lauma Zušēvica un LELBA pārvaldes priekšnieka laicīgā vietniece Baiba Liepiņa, protokolēja laju pārstāve no Lielbritānijas Daira Vāvere.

Plenārsēdes sākuma daļa tika veltīta virsvaldes amata personu, zemju prāvestu, Rītdienas Fonda priekšsēža,  kasiera un Revīzijas komisijas ziņojumiem. 

[...]
Publicēts 13|07|2015
LELBĀL sekretāre
Daira Vāvere

Priecīgus Trīsvienības svētkus!

Sv. Franciska lūgšana, rakstīta 1220. gadā, to tulkoja māc. Ilze Larsen, vidienes apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītāja.  
[...]
Publicēts 31|05|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Vienu dienu pēc Vasarsvētkiem

Ja viss būtu bijis, kā tam vajadzēja būt. . . .

Ja viss būtu bijis, kā tam vajadzēju būt, tad es būtu paspējusi no sirds visiem novēlēt Dieva Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus un katram Baznīcas loceklim un loceklei priecīgu dzimšanas dienu -  pirms tā pagāja.  Bet,  (man ļoti patīk tas mazais vārds) bet, tad es nevarētu dalīties ar vārdiem, ko tikai šorīt izlasīju. Tie nāk no grāmatiņas par ko pateicos prāv. Klāvam Bērziņam, kas pirms divām nedeļām man to uzdāvināja Annabergā.  Es ticu ir Karļa Vilhelma Štēnbuka Apustuļu ticības apliecinājuma komentārs.  No vācu valodas tulkojusi māc. Dr. Ilze Ķezbere-Herle, to šogad izdevis “Klints”. [...]
Publicēts 26|05|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Archib. Lauma Zušēvica Eiropā

Vēl ceļā, domās ar jums,

Kaut vēlāk ko vairāk uzrakstīšu, gribēju dalīties ne tikai ar sveicieniem no māsām un brāļiem Lielbritānijā un Īrijā, bet arī ar dažām fotogrāfijām no Trondheimas dievnamiem.


[...]
Publicēts 14|05|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Archib. Lauma Zušēvica dodās uz Eiropu

LELBĀL novēl Dieva svētību gan Lielbritānijas baznīcas Sinodei, kas notiks Rofantā 9. un 10. maijā, gan arī mūsu Vācijas baznīcas Sinodei, kas notiks no 14. līdz 17. maijam. [...]
Publicēts 07|05|2015

Baiba Liepiņa

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienā

Šodien, Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienā, iedomājos, cik ļoti ar drosmi Dievs bija svētījis tos, kas 1990. gada  4. maijā uzdrīkstējās pacelt savas balsis zinot, ka tās sadzird ne tikai pasaules prese, ne tikai latvieši tuvumā un tālumā, bet toreizējie PSRS spēki. Lasīju, ka dēļ tās realitātes,  Latvijas tautas frontes priekšēdētājs bija secinājis: "Līdz ar to 4. maija deklarācija bija garīgs akts, proklamācija.Tautas manifests." 
[...]
Publicēts 04|05|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Konsekrācija - apstiprināšana, uzdevums, ticība un mīlestība Dievā!

Liekas, ka archibīskapes Laumas konsekrācijas dievkalpojums notika tikai vakardien, kad piedzīvojam archibīskapei Laumai izrādīto uzticības un mīlestības kulmināciju. Vai tas vispār varēja notikt vienā  dievkalpojumā, vienā mirklī? Domāju, ka mums, daudziem, šis notikums paliks atmiņā kā  dzīves pārveidojošs un ietekmējošs notikums, atceroties, ko tajā brīdī domājām un kā jutāmies… Mēģināšu, cik tas ir iespējams, dalīties no savas un mūsu, Milvoku latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzes izjūtās, gatavojoties lielajai dienai un to piedzīvojot.

To, ka archibīskapei Laumai ir spējas un viņa ir piemērota LELBĀL garīgās vadītājas amatam, neviens neapšaubīja, bet īsti nezinājām, vai mūsu Baznīca ir gatava ievēlēt spējīgāko vadītāju, pat ja tā būtu sieviete. Pagājušā gada 15.oktobrī Bīskapa vēlēšanas pierādīja, ka mēs esam Baznīca, kura mīl Dievu un vēlās, ka mūs vada labākais un spējīgākais gans. 

[...]
Publicēts 30|04|2015

Sandra Kalve

Lauma Zušēvica - jaunā LELBĀL archibīskape

2015. gada 19. aprīlī Mt. Zion luterāņu baznīcā Milvokos vairāku citu bīskapu, viesu, garīdznieku un draudžu pārstāvju klātbūtnē par Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) archibīskapi konsekrēta Lauma Zušēvica.

Foto: Edvins Erkmanis

[...]
Publicēts 24|04|2015

Lieldienu sveiciens

... priekš atjaunošanās

“Svētkus šos Dievs devis mums – priekš atjaunošanās.” Šis ir pazīstamas vācu Lieldienu dziesmas novēlējums, Roberta Bērziņa tulkojumā. Labprāt to sniedzu tālāk Jums, vārdu vispilnākā nozīmē.

Katra svētdiena un it īpaši šādi lieli svētki ir domāti, lai mūsos atjaunotos dzīvot spēks un prieks.Saprotu jebkuru cilvēku, kas grib labi izgulēties un atpūsties. Sevišķi tiem, kuri darba slodzes nomākti, vajaga arvien par jaunu klusumu un mieru, lai mūsos varētu brīnišķīgi atjaunoties dzīves možums. Citādi mūsu “baterijas” īsā laikā ir tukšas.

Tomēr, “atjaunošanās” ir vairāk, nekā neko nedarīt. Garlaikošanās var nomākt ne mazāk kā darbs. Lai atjaunotos, mums vajaga iedvesmu un mērķi. Mums vajaga no tās dzīvības dvašas, ar kuru mūsu Radītājs mūs saucis šajā dzīvē. Mums vajaga no tās mūžīgās dzīvības uguns, ko tumsa, ļaunums un nāve nespēj noslāpēt. To, ko mums vajaga, mēs nespēsim sev sarūpēt. Bet mēs varam sevi atvērt, un lūgt un ļaut sevi ar to apdāvināt, un tad, protams, censties to glabāt, lai tā veidotos un darbotos.

Tas var ar mums notikt katru brīdi. Šī dziļākā jēga ir katrai svētdienai, šīm “mazām Lieldienām”. Neatvietojami mūsu dzīvē bet ir tās lielie svētki, “lielās Lieldienas”. Svētki, kuri mums dod nojaust mūžības plašo apvārsni, Dieva neizmērojamās mīlestības spēku, kas atklājies Kristus augšāmcelšanās brīnumā. Svētki, kuriem piemīt kaut kas no Viņa gaišuma un godības, kas spēj mūsos atjaunot jausmu par arī manas sīkās dzīves lielo nozīmi. “Priekš katra darba teicama nu sirds še sasilt drīkst, jo sēkla, kas še šējama, mums jaunā dzīvē dīgst.”

Novēlu Jums ikkatram šo atjaunošanos. Un novēlu, lai mūsu evaņģeliskāBaznīca ne tikai 19. aprīlī Milvokos nomainītu vadību, bet arvien atjaunotos iz šī Lieldienu spēka – par svētību mūsu tautai!

Publicēts 01|04|2015

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
123456789

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *