Teksta izmērs A A A

Jaunumi

LELBĀL Viedoklis par izmaiņām LELB likumā

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca, izmantojot vairāku Saeimas deputātu atbalstu, ir lūgusi iekļaut Saeimas darba kārtībā jautājumu par izmaiņām LELB likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts bez konsultācijām ar citām luterāņu baznīcām Latvijā. Tā kā pašreiz Latvijas teritorijā un ārpus tās darbojas trīs luterāņu Baznīcas un to draudzes, kā tās Latvijas ev. lut. baznīcas pēcteces, kuras darbību pārtrauca Otrais Pasaules karš un sekojošā okupācija (Latvijas ev.lut. baznīca, kas darbojas Latvijā un Īrijā- LELB;  Latvijas ev.lut. Baznīca ārpus Latvijas, kas darbojas pasaules mērogā, ieskaitot Latviju - LELBĀL; un Vācu ev. lut. Baznīca Latvijā), būtu piemēroti, ņemot vērā šo vēsturisko procesu, kā arī kristīgus savstarpējas cieņas principus, vienoties par baznīcu līdzvērtīgu sadarbību, netaisni neizceļot vienas absolūtu prioritāti.

 Tādēļ LELBĀL uzskata, ka

1. Ar grozījumiem "Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā"valsts bez tiesiska pamatojuma tiek iesaistīta LELB iekšēju jautājumu risināšanā. Šajā likumprojektā iztirzātie jautājumi saistās vairāk ar LELB Satversmi, nekā ar valsts likumdošanu.  Šī likuma pieņemšanas gadījumā valsts ar likumu noteiktu baznīcas iekšējās lietas.

2.Likuma preambulā tiek izteikti vēsturiski nepareizi apgalvojumi par LELB tiesisko pēctecību un vēsturisko nepārtrauktību. Baznīcai ārēju apstākļu dēļ sadaloties vairākās daļās, Baznīca trimdā gan palika juridiskā un personu pēctecībā, bet zaudēja savu zemi, turpretī Baznīcai savā zemē nācās uzņemties pat juridiskā ziņā svešu varu noteicošo jūgu. Šajā situācijā nepieciešama savstarpēja izpratne un līdzjūtība, bet ne paštaisnība;

3. Šis likumprojekts nepamatoti ierobežo LELB draudžu pašnoteikšanās tiesības, izvēloties savu Baznīcas piederību. LELB rīcība nenoliedzami pārsteidz, jo Latvijas Valsts Satversmes 99. pants apliecina, ka Baznīca ir atdalīta no valsts. 

Lauma Zuševica                                                         
LELBĀL Arhibīskape     

Kārlis Žols
LELBĀL Latvijas  iecirkņa prāvests

Publicēts 18|04|2018

Klusā sestdiena…

Ir klusā sestdiena. Ārā gāž lietus. 
Domās aizceļoju pie mācekļiem un krustā sistā, nu viņiem uz visiem laikiem, šķiet mirušā Jēzus sekotājiem.
Lielā piektdiena viņiem likās beigās visām viņu cerībām. Vai tajā sestdienā lija lietus kā paša Dieva asaras? 
Kopā saplūstot ar sērotāju?

[...]
Publicēts 01|04|2018
Arch.
Lauma Zušēvica

Kristus augšāmcelšanās un dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti. . .

   Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi.  Vēl vienas bēres, vēl viens ceļojums uz kapsētu.  Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo pusdienas bija paredzētas sērotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo. Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas.  (Lk. 24:1)  Ne jau starp ēdieniem, kas tika gatavoti bēru mielastam būtu bijušas smaržīgās zāles, un tomēr,” mācītājs sev prasīja: “Vai arī klājot galdu ar saceptiem labumiem, viņi necentās ‘izdzēst’ nāves brutālās īstenības smaržas?”

[...]
Publicēts 15|03|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Lūdzot Varoni par varoņiem!

Mīļā draudze!

Nāk marta mēnesis kurā svinam Oskaru Kalpaku un mūsu tautas  varoņus. Cik mūsu mazai tautai tādu daudz! Ne visi mūsu valsti aizstāvēja vai sludināja izlejot asinis. Mēs arī atceramies varoņus kuri ar vārdu nesa un nes Latviju uz priekšu, varoņus kā Dainu tēvu-Krišjāni Baronu,  prezidentu Kārli Ulmani, mūsu gleznotājus, dzejniekus, rakstniekus, komponistus, dziedātājus un visus, kuri savās dzivēs ir ieslēguši Latvijas mīlestību. Šoreiz, atšķirībā no citām reizēm, raksta vietā gribu ar jums kopā lūgt.

[...]
Publicēts 01|03|2018
Milvoku Draudzes Priekšniece
Sandra Kalve

Ir Pelnu diena. Iesākās klusākais laiks Baznīcas gadā.

Tiekam aicināti šo laiku pavadīt lūgšanās -  sevi pārbaudot, dziļāk ieskatoties dvēselē.  Tiekam aicināti domāt par to, ko nozīmē tas, ka kaut  esam putekļi,  Dievs mūs “gaismā ceļ!”  Šī Kristus gaisma dziedina, kad tā  sasniedz mūsu ‘ēnas’ pusi.  Pelnu diena iekrīt 14. februārī.  Šinī valstī un arvien vairākās citās, daudz to pavadīs atzīmējot “Sv. Valentīnes” dienu.  Daži nonākuši konfliktā, jo Gavēņa laikā bija domājuši atteikties no šokolādes, ar ko visbiežāk tiek apdāvināti tieši “Sirsniņu dienā.”

[...]
Publicēts 14|02|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Gaidot 19. februāri - domās un lūgšanās ar jubilāru māc.emer. Manitobas univ. prof. emer. Dr. Egilu Grīsli!

LELBāL Virsvaldes un savā vārdā no sirds apsveicu mūsu amata brāli viņa 90. dzimšanas dienā! Cik gan neesam lasījuši viņa grāmatas vai mācījušies no viņa lekcijām?  Ticu, ka mīļā jubilāra devums ir nesis lielu svētību neskaitāmiem visu vecumu studentiem gan ārpus Latvijas un Latvijā!   [...]
Publicēts 13|02|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Svētvakara dievkalpojums

Ja nevarat tikt uz kādu dievkalpojumu svētku vakarā, caur Facebook, 24. decembrī sākot ar plkst 5’iem (Vidienes laikā) Jūs varat noskatītites Milvoku Trīsvienības draudzes dievkalpojumu ko vadīs arch. Lauma Zušēvica.

Lūdzu piespiest šeit ->  https://m.facebook.com/milwauk eedraudze/

Publicēts 23|12|2017

Izrotājot eglīti...

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi!
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.


Izrotājot eglīti, uzpošot to Ziemsvētkiem, šķiet nonākam laika mašīnā un aizceļojam atpakaļ savā bērnībā. Jau vairākus gadus man šis brīnumainais prieks ir liegts, jo eglītes pušķošana ir manas meitas ziņā. Es pat nedrīkstu ieiet istabā, kamēr viss nav gatavs. Bet brīnums jau notiek tik un tā. Līdz ar mirguļojošajiem stikla bumbuļiem un virtenēm, un svecīšu uguntiņām, sirds ietrīsas un mazais bērns tevī atkal ir pamodies.

[...]
Publicēts 23|12|2017

Māc. Daira Vāvere

LAI ATSKAN ZVANI ZIEMSVĒTKOS UN IEEJOT 2018. GADĀ!

Zvani torņos gavilē, Prieks plūst bēdu dvēselē.
Zvanus zinām atskanam Viņam mazam Nācējam.
/Alberts Vītols/

Ziemsvētku vakarā zvanu dziesmas sacenšas ar daudz citām skaņām, un tomēr ticīgie saprot - laiks doties uz dievnamu!

Tālu no Valtaiķu pilsētas liels, sens zvans atrodams, ne vairs kāda dievnama tornī, bet pie zemes klusā kapsētā! Tur katrs zvanam var pielikt savu roku. Domāju, tas būtu neiespējami, ja tas vēl būtu zvanu tornī, augstu pacelts virs zemes. Ja Jēzus Kristus nebūtu nācis pie mums, vai mēs spētu tā izjust Dieva svētumu un mīlestības tuvumu? Paldies Vissvētam Debestēvam, jo: “…Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības!” (Jņ 1:14)

[...]
Publicēts 09|12|2017

Arch. Lauma Zušēvica

Sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos!

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes
un savā vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos!
 Dievs lai sargā un svētī Latviju!  

7 minūtes 7os no rīta 365 dienas!

     Pēc 365 dienām klāt būs Latvijas valsts simtgades diena.  Aicinu LELBĀL visā pasaulē katrā no šīm dienām pavadīt vismaz 365 sekundes, lūdzot kopā ar mūsu latvju tautu.  Tā  kā 365 sekundes ir 6.08333 minūtes iesaku noapaļot uz 7 minūtēm, lai būtu būtu vieglāk atcerēties. [...]
Publicēts 17|11|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *