Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Ceļš mājās Dievam kalpojot.... visiem kuri jūt Viņa aicinājumu!

Jāņu laikā Latvijā ir jo īpaši skaisti! Neskatoties uz lietaino laiku, kurš mūs sagaidīja, varēja just to ko vienmēr esam jutuši šinī gada laikā, kad dienas ir visgarākās un naktis It kā aiz bailēm 'parāda' degunu un iet atpakaļ uz guļu. Saulītei un gaismai daudz darba, palidzot auglīgai zemei nest ražu. 
Tā arī mēs, LELBĀL, plenārsēdes dalībnieki, iesākām , mūsu sēdi tūlīt, jau 25.jūnijā ar gaišu un darbam aicinošu dievkalpojumu Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā. Zīmīgi, ka tieši šajā dienā daļa no mūsu dievkalpojuma bija amata krusta uzlikšana mācītājam Zigmāram Ziemanim. Apzinoties, ka šis bija iesākums mūsu darbam uz nākošām piecām dienām, zīmīgi bija izmeklētie Dieva vārda lasījumi no Pāvila vēstules Kolosiešiem .... "Dieva mīļotie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams-kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat arī dariet jūs...."Daudz reiz par šo tekstu domāju, kad tikām un tiekam sūtīti kalpot. Dievkalpojumu paplašināja burvīgā ērģeļu pavaditāja ērģelniece Baiba Rēdmane un dziesmas solo izpildīja tenors Juris Vizbulis. [...]
Publicēts 22|07|2018
Milvoku draudzes priekšniece
Sandra Kalve

Pasaules Baznīcu Apvienība svin savu 70.g. pastāvēšanu ar lūgšanām

Mūsu Archibīskape Lauma Zušēvica lūgšanu ķēdē ieslēdz mūs līdzās ar citām pasaules baznīcām:

Prayer from Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad

Publicēts 26|05|2018

PRIECĪGUS, SVĒTĀ GARA IEDVESMOTUS VASARSVĒTKUS!

“Svētais Gars pūš, kur grib!” Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus!

"Svētais Gars pūš, kur grib," tā Jēzus mācīja un tā tika pierakstīts Jāņa Evaņģēlijā 3:8. Pēc augšāmcelšanās un tieši pirms Viņš tika pacelts debesīs, Jēzus mācekļiem bija teicis: “Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs Svētajā Garā… jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāk pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālēmē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Ap.d. 1:4b-5,8) Svētais Gars neievēro robežas - ne izredzētās tautas, ne Samarijas.

Svētais Gars pūš, kur gribēdams, un, šķiet, arī - kad vēlas. Jau vairākus gadu simteņus Dieva bērni bija gaidījuši pravietojumu piepildīšanos. Pirmajā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienā apustulis Pēteris paziņoja, ka sen gaidītais brīdis klāt: "Tagad notiek tas, kas sacīts, caur pravieti Joēlu: pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos.” (Ap.d. 2:16-18) 

[...]
Publicēts 20|05|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

19. aprīļa norises saistībā ar izmaiņām LELB likumā

Šodien, 19. aprīlī Latvijas Republikas Saeima nobalsoja par izmaiņu LELB likumā nodošanu Saeimas Cilvēktiesību un Sociālo lietu komisijai. Kā Jūs esat lasījuši un dzirdējuši, šis likums, tā izmaiņu pieņemšanas gadījumā savā preambulā klaji ignorētu LELBĀL un deklarētu, ka vienīgā pirmskara LELB pēctece ir šī brīža Latvijas LELB. [...]
Publicēts 20|04|2018
LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests
Kārlis Žols

LELBĀL Viedoklis par izmaiņām LELB likumā

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca, izmantojot vairāku Saeimas deputātu atbalstu, ir lūgusi iekļaut Saeimas darba kārtībā jautājumu par izmaiņām LELB likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts bez konsultācijām ar citām luterāņu baznīcām Latvijā. Tā kā pašreiz Latvijas teritorijā un ārpus tās darbojas trīs luterāņu Baznīcas un to draudzes, kā tās Latvijas ev. lut. baznīcas pēcteces, kuras darbību pārtrauca Otrais Pasaules karš un sekojošā okupācija (Latvijas ev.lut. baznīca, kas darbojas Latvijā un Īrijā- LELB;  Latvijas ev.lut. Baznīca ārpus Latvijas, kas darbojas pasaules mērogā, ieskaitot Latviju - LELBĀL; un Vācu ev. lut. Baznīca Latvijā), būtu piemēroti, ņemot vērā šo vēsturisko procesu, kā arī kristīgus savstarpējas cieņas principus, vienoties par baznīcu līdzvērtīgu sadarbību, netaisni neizceļot vienas absolūtu prioritāti.

 Tādēļ LELBĀL uzskata, ka

1. Ar grozījumiem "Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā"valsts bez tiesiska pamatojuma tiek iesaistīta LELB iekšēju jautājumu risināšanā. Šajā likumprojektā iztirzātie jautājumi saistās vairāk ar LELB Satversmi, nekā ar valsts likumdošanu.  Šī likuma pieņemšanas gadījumā valsts ar likumu noteiktu baznīcas iekšējās lietas.

2.Likuma preambulā tiek izteikti vēsturiski nepareizi apgalvojumi par LELB tiesisko pēctecību un vēsturisko nepārtrauktību. Baznīcai ārēju apstākļu dēļ sadaloties vairākās daļās, Baznīca trimdā gan palika juridiskā un personu pēctecībā, bet zaudēja savu zemi, turpretī Baznīcai savā zemē nācās uzņemties pat juridiskā ziņā svešu varu noteicošo jūgu. Šajā situācijā nepieciešama savstarpēja izpratne un līdzjūtība, bet ne paštaisnība;

3. Šis likumprojekts nepamatoti ierobežo LELB draudžu pašnoteikšanās tiesības, izvēloties savu Baznīcas piederību. LELB rīcība nenoliedzami pārsteidz, jo Latvijas Valsts Satversmes 99. pants apliecina, ka Baznīca ir atdalīta no valsts. 

Lauma Zuševica                                                         
LELBĀL Arhibīskape     

Kārlis Žols
LELBĀL Latvijas  iecirkņa prāvests

Publicēts 18|04|2018

Klusā sestdiena…

Ir klusā sestdiena. Ārā gāž lietus. 
Domās aizceļoju pie mācekļiem un krustā sistā, nu viņiem uz visiem laikiem, šķiet mirušā Jēzus sekotājiem.
Lielā piektdiena viņiem likās beigās visām viņu cerībām. Vai tajā sestdienā lija lietus kā paša Dieva asaras? 
Kopā saplūstot ar sērotāju?

[...]
Publicēts 01|04|2018
Arch.
Lauma Zušēvica

Kristus augšāmcelšanās un dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti. . .

   Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi.  Vēl vienas bēres, vēl viens ceļojums uz kapsētu.  Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo pusdienas bija paredzētas sērotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo. Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas.  (Lk. 24:1)  Ne jau starp ēdieniem, kas tika gatavoti bēru mielastam būtu bijušas smaržīgās zāles, un tomēr,” mācītājs sev prasīja: “Vai arī klājot galdu ar saceptiem labumiem, viņi necentās ‘izdzēst’ nāves brutālās īstenības smaržas?”

[...]
Publicēts 15|03|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Lūdzot Varoni par varoņiem!

Mīļā draudze!

Nāk marta mēnesis kurā svinam Oskaru Kalpaku un mūsu tautas  varoņus. Cik mūsu mazai tautai tādu daudz! Ne visi mūsu valsti aizstāvēja vai sludināja izlejot asinis. Mēs arī atceramies varoņus kuri ar vārdu nesa un nes Latviju uz priekšu, varoņus kā Dainu tēvu-Krišjāni Baronu,  prezidentu Kārli Ulmani, mūsu gleznotājus, dzejniekus, rakstniekus, komponistus, dziedātājus un visus, kuri savās dzivēs ir ieslēguši Latvijas mīlestību. Šoreiz, atšķirībā no citām reizēm, raksta vietā gribu ar jums kopā lūgt.

[...]
Publicēts 01|03|2018
Milvoku Draudzes Priekšniece
Sandra Kalve

Ir Pelnu diena. Iesākās klusākais laiks Baznīcas gadā.

Tiekam aicināti šo laiku pavadīt lūgšanās -  sevi pārbaudot, dziļāk ieskatoties dvēselē.  Tiekam aicināti domāt par to, ko nozīmē tas, ka kaut  esam putekļi,  Dievs mūs “gaismā ceļ!”  Šī Kristus gaisma dziedina, kad tā  sasniedz mūsu ‘ēnas’ pusi.  Pelnu diena iekrīt 14. februārī.  Šinī valstī un arvien vairākās citās, daudz to pavadīs atzīmējot “Sv. Valentīnes” dienu.  Daži nonākuši konfliktā, jo Gavēņa laikā bija domājuši atteikties no šokolādes, ar ko visbiežāk tiek apdāvināti tieši “Sirsniņu dienā.”

[...]
Publicēts 14|02|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Gaidot 19. februāri - domās un lūgšanās ar jubilāru māc.emer. Manitobas univ. prof. emer. Dr. Egilu Grīsli!

LELBāL Virsvaldes un savā vārdā no sirds apsveicu mūsu amata brāli viņa 90. dzimšanas dienā! Cik gan neesam lasījuši viņa grāmatas vai mācījušies no viņa lekcijām?  Ticu, ka mīļā jubilāra devums ir nesis lielu svētību neskaitāmiem visu vecumu studentiem gan ārpus Latvijas un Latvijā!   [...]
Publicēts 13|02|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *