Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Arhibīskape Lauma Zuševica Austrālijā

Esam ļoti pagodināti un iepriecināti par to, ka bija iespēja būt dievkalpojumā, kur kalpoja mūsu arhibīskape Lauma Zušēvica, un pēc tam ar viņu sabiedriski tikties.
Dievkalpojums notika Zvaigznes dienā, – 6. janvārī, Melburnas Latviešu ciema baznīciņā, kas bija pilna ar apmeklētājiem. Noklausījāmies ļoti saistošu svētrunu – „Jēzus – mūsu rīta zvaigzne“ un arī norādījumus, kā dzīvot pēc Dieva prāta.
Sekoja dievgalds, ko saņemt vēlējās tikpat kā visi dievkalpojuma apmeklētāji, un to arī saņēma.
Tad noklausījāmies ērģelnieka Brian Copple muzikālo meditāciju, kuras laikā bija iespēja pārdomāt svētrunu un savu dzīvi un vai rīkojamies pēc Dieva prāta. [...]
Publicēts 18|01|2020

Eva Brennere

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl, ak, nāci, nāci, Dievs pie mums

Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši  1. decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski nozīmē:  desmitais mēnesis. Tā tas parādījās senajā romiešu kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus pirms Kristus, jo toreizējais valdnieks Romulus tā vēlējās.  Nāca cits valdnieks un 45. gadā pirms Kristus tapa cits kalendārs,  jo toreizējais valdnieks Cēzars Jūlijs tā vēlējās!  Vai ‘laiks’ patiesi mainās, nomainoties šīs pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku bērni, kas cenšas laika iedalījumu tā grozīt, lai viņus neaizmirstu vēstures straumē. Dievs ir tas, kā rokās stāv visi mūsu laiki!  Viņš no mūžības uz mūžību bija, ir un būs: ”Brīnišķais Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera princis.” (Jes. 9:5)  Diemžēl, pasaulē vēl neatradīsim valsti,  kur valda šis Miera princis.  [...]
Publicēts 24|12|2019
Arhibīskape
+ Lauma

Iedrošinājums

Kristus piedzimšana ienes gaismu un
pārvērš pasaules tumsu caur sirdīm, kuras ir atvērtas
Viņa mīlestībai, žēlastībai, mieram un cerībai!
No sirds novēlu piedzīvot gaišus, miera un prieka svētītus
Ziemasvētkus un Dieva gaismas un svētības vadītu 2020. gadu! [...]
Publicēts 20|12|2019
Arhibīskape
+ Lauma

VARONĪBAS GADĀ SVEICIENS LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!


Šīs dziesmas autors, mācītājs Romāns Auseklis Vanags piedzima 1902. gadā un 1919. gadā brīvprātīgi iestājās Daugavpils kājnieku pulkā. Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi. Viņš kalpoja kā mācītājs Saldus draudzē un kā kapelāns Kuldīgas XIV aizsargu pulkā. [...]
Publicēts 18|11|2019
+ Lauma Zušēvica

Valsts prezidents: LELBĀL reģistrācija Latvijā atbilstu remigrācijas politikas nostādnēm

Pirmdiena, 28. oktobris, 2019

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapi Laumu Zušēvicu, pārrunājot aktualitātes pasaules latviešu evaņģēliski luteriskajās draudzēs.
L. Zušēvica informēja E. Levitu, ka ir tikusies ar tieslietu ministru Jāni Bordānu un ministrs ir apstiprinājis, ka veidos darba grupu, lai izskatītu jautājumu par LELBĀL reģistrāciju Latvijā. [...]
Publicēts 28|10|2019
Valsts Prezidenta preses dienests

Nekrologs

Profesors emeritus Reinhards Vītols
Dzimis Daugmales pagasta Rijniekos 1925. g. 19. oktobrī,
miris Notinghamā 2019. g. 12. oktobrī.

Izvadīšana bija no Wilford Hill krematorijas Notinghamā 24. oktobrī.
..................................................................................................................
Reinis, kā latviešu draugi viņu pazina, dzimis 1925. g. 19. oktobrī Daugmales pagasta Rijniekos. Tas ir stratēģiski svarīgs un sens Baltijas cilšu apdzīvots apvidus, par ko liecina Daugmales pilskalns ar tā senpilsētu, bet jaunāku laiku vēsturē tas ir apvidus, kur Pirmā pasaules kara laikā notikušas smagas latviešu strēlnieku cīņas. Reinis atcerējās kā vecāku saimniecības ganāmpulku ganījis pieminekļa pakājē, kas veltīts Nāves salā kritušajiem strēlniekiem. [...]
Publicēts 28|10|2019

Prāvests Dr. Andris Abakuks

Arhibīskape par zemes svētību

Laikraksts Latvietis Nr. 562, 2019. g. 16. okt.

„Te es esmu Kungs“
„Te es esmu, Kungs“

Augusta pēdējās dienās, kad Katskiļu kalnos vakara dzestrie vēji lika manīt, cik tuvu stāv rudens, Ņujorkas latviešu draudzes skaistā nometnē pulcējās Draudžu dienu dalībnieki. Dieva svētīts, miera un atelpas pilns piedzīvojums. Un tas bija tik labi, jo izvēlētā tēma bija ATELPA Miers dabā, Miers Dievā. [...]
Publicēts 20|10|2019
Arhibīskape
+ Lauma

Porvo līguma baznīcu pārstāvju tikšanās Portugālē

Aizvadītajā nedēļā, 10. un 11. oktobrī Portugāles pilsētā Porto notika Porvo līguma baznīcu līderu konsultāciju grupas sanāksme un teoloģiska konference “Baznīcas balss publiskajā telpā”.
Tajā piedalījās 14 Eiropas valstu anglikāņu un luterāņu baznīcu līderi un pārstāvji, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) pārstāvji – prāvests Andris Abakuks, Rūta Abakuks no Lielbritānijas un Inguna Mieze no Kristus Apvienotās luterāņu draudzes Īrijā. [...]
Publicēts 15|10|2019

Inguna Mieze

Baltijas ceļam 30

Pirms 30. gadiem un dienā, kad Dieva roka bija klāt Baltijas ceļā
un uzklausīja mūsu lūgšanas!
“Tā Kunga roka nebūt nav par īsu, lai Tā nevarētu palīdzēt,
un Viņa auss nav aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt! ” (Jesajas gr. 59:1)
Vai Dieva roka nebija manāma to vidū, kas 23. augustā Latvijā sadevās rokās un izveidoja Baltijas ceļu? Vai Viņš nebija sajūtams arī mūsu vidū, kad pirms 30 gadiem, 23. augustā, Gaŗezera vasaras nometnes Kronvalda zālē pulcējās 3x3 dalībnieki ar rūpju pilnām sirdīm, lai lūgtu par Latviju. Toreiz jau neviens nezināja, ka Baltijas ceļš izdosies bez konfrontācijas! [...]
Publicēts 23|08|2019
Arhibīskape
+ Lauma

Garezera vasaras vidusskola godina Baltijas ceļa 30

Latviešu centrs "Gaŗezers" atrodās Mičiganas pavalstī, ASV vidienē. Tās paspārnē ir Gaŗezera vasaras vidusskola, kā arī bērnu dārzs, bērnu nometne un sagatavošanas skola. Šī ir vieta, kurā latviešu diaspora godina, sargā un nodod mantojumā tautas kultūru un tās tradīcijas. [...]
Publicēts 29|07|2019

Artis Inka
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *