Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Gavēņa laika otrā svētdiena

Reminiscere (Piemini!)

Dievs Kungs, debesu Tēvs, Tu ik dienas bagātīgi mums mūsu grēkus piedod un mūs pieņem savā draudzē, mēs Tev pateicamies par Tavu uzticību un žēlsirdību, ka Tu ļauj taisnības vietā valdīt Tavai žēlsirdībai. Dod, ak dod mums Tavu Garu, lai tas kļūst par mūsu dzīvības spēku…
Kungs Jēzu Kristu, Tavās pēdās mēs gribam staigāt, lai droši būtu mūsu soļi… Lai Tavs Gars dzīvo mūsos, ka topam tā noskaņoti, kā Tu biji noskaņots. Āmen. (Teodors Grīnbergs)

08.03. sv * Psalms 25:6
09.03. p * Marka ev. 8: 1-10
10.03. o * Lūkas ev. 15: 11-32
11.03. t * Jāņa ev. 1: 43-54
12.03. c * Jāņa ev. 16:5-15, 33; 14:27
13.03. p * Mateja ev. 9:35-38; 14:13-14 un Jāņa ev. 15:9
14.03. s * Jāņa ev. 14: 1-14

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 08|03|2020

+ Lauma

Gavēņa laika pirmā svētdiena

Invocabit (Viņš sauc)

Dievs, dāvā man saprātu pieņemt to, ko nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Dāvā izpratni dzīvot pateicībā katru brīdi un pieņemt grūtības kā ceļu pie iekšēja miera. Dod pieņemt, kā Jēzus to darīja, šo grēcīgo pasauli tādu, kāda tā ir. Dod man pārliecību, ka, sevi pilnīgi nododot Tavās rokās, Tu, Kungs, veidosi ko labu, lai tad es spētu būt laimīgs šajā dzīvē un svētlaimīgs dzīvē kopā ar Tevi – valstībā, kas vēl nāks. Āmen.
(Reinholds Niebuhrs)

Lasījumi katrai dienai:
01.03. sv * Psalms 91:1
02.03. p * Mateja ev. 4: 18-20
03.03. o * Mateja ev. 9: 9-13
04.03. t * Lūkas ev. 19: 1-10
05.03. * □ Jāņa ev. 6: 35-40
06.03. * □ Marka ev.10:13-16, Mateja ev.18:11
07.03. * □ Mateja ev. 18: 19-20

Foto: Baiba Rēdmane

Publicēts 01|03|2020

+ Lauma

Lielā lūdzamā diena: 26.februāris


Kungs, es paceļu savas acis uz Tevi un atveru savu sirdi Tev.
Ielūkojies manā dvēselē, paskaties, kā man trūkst, ko es pats neapzinos – un tad rīkojies savā žēlastības maigumā: pamāci vai dziedini, nospied uz ceļiem vai palīdzi piecelties.
Palīdzi man ar pateicību pieņemt Tavu palīdzību, kaut arī to neizprotu. Māci mani pildīt Tavu gribu. Lai es Tevi patiesi pielūgtu, nāc un lūdz Tu pats manā dvēselē.
Āmen.
(Francois Fenelon)

Svēto Rakstu lasījumi katrai dienai sākot ar Lielo lūdzamo dienu:

trešdien * Mateja ev. 11:28-30, 7:7-8
ceturtdien * Jāņa ev. 3:16-17
piektdien * Jeremijas gr. 31:3, 33:3
sestdien * Jāņa ev. 10: 11-15
Publicēts 26|02|2020

IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS

Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks,
Un, kas man tic, tam neslāps ne mūžam.” (Jņ 6:35)

Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko izsalkumu samērā viegli spējam apmierināt. Daudziem tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, ka vairākumam no mums veikali ir tuvu, kaut arvien biežāk tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka mājās pievedīs pārtiku un pat sagatavotus ēdienus. Tehnoloģija! Tā sevišķi ir laba un noderīga tiem, kuriem pašiem pietrūkst spēka vai iespējas iepirkties. Bet Jēzus runā par cita veida izsalkumu - par tādu, ko pat visbagātākās maltītes nespēj apmierināt.
Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi apstājies dzīves skrējienā, lai ievērotu, ka varbūt arī tu esi nonācis citādākā izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut kas tevī ir izsmelts, iztukšots un aug tevī ilgas pēc kaut kā, ko pašam grūti vārdos izteikt. Varbūt esi izsalcis pēc atjaunotas dzīves jēgas, pēc pašvērtības apliecinājuma, ka tu neesi tikai tas, kas tev pieder, ko tu nopelni, vai tas, ko citi saka, vai nesaka par tevi. Varbūt esi izsalcis pēc patiesas mīlestības, kas tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ parādās tavā “Facebook” lapā.  Šāds izsalkums var būt iesākums iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk pretī, žēlastībā un mīlestībā tevi meklējot.   [...]
Publicēts 25|02|2020
Arhibīskape
+ Lauma

Aicinājums vienoties lūgšanās

Šodien, 18.februārī, pieminot Mārtiņa Lutera nāves dienu, lai savās lūgšanās ietveram arī viņa rakstītus vārdus:
"Mīļais Dievs, Tu esi man dāvājis Savu vārdu mācību, un es stāvu tajā vietā, kurā Tu mani esi licis. Tu redzi, cik apkārt daudz posta un trūkuma, un es nezinu, kur citur lai rodu palīdzību kā vien pie Tevis. Tāpēc lūdzu Tevi, mīļais Dievs, jo Tu esi teicis un pavēlējis, ka mums ir jālūdz, jāmeklē un jāklauvē.
Tad mēs dabūsim, atradīsim un iemantosim, ko alkstam.” (Mārtiņš Luters)

Aicinu vienoties lūgšanās par visiem, kas arvien cieš trūkumu, kā arī tiem, kuri dabai vai slimībām plosoties jūtās bezspēcīgi. Lūgsim par Ķīnu, lai atrod kā palīdzēt tūkstošu tūkstošiem, kuŗus tik smagi piemeklē vīruss. Lūgsim, lai visas valstis kopā sadarbotos un lai apstādinātu šī vīrusa izplatību un palīdzētu dziedināt saslimušos.
Publicēts 19|02|2020
Arhibīskape
+ Lauma

Draudzīgs aicinājums doties dziļumā

Pirms nedaudzām dienām vēl biju Austrālijā un kopā ar tik ārkārtīgi interesantiem, atjautīgiem un jaukiem Annas Ziedares Vasaras vidusskolniekiem. Kopā ar viņiem un citiem skolotājiem devos peldēt jūrā. Bet, kur viņi bez bailēm ar lielu sajūsmu skrēja pretim lieliem, spēcīgiem viļņiem, es daudz, daudz uzmanīgāki un lēnāk centos sevi pārliecināt doties dziļumā. Vairāki draudzīgi aicināja un apgalvoja, ka viss būs labi, bet todien? Pat seklākā ūdenī viļņu spēks mani pārsteidza, kaut ar prieku vēroju kā burtiski nesa jauniešus, bērnus, pat pieaugušos pretim krastam, ja tik tie darīja to, ko viņi no bērnības instinktīvi zināja, būs labi, ja nepretosies viļņiem un atļaus tiem viņus nest. Nest savā spēkā pretim krastam un drošībai.

Mācību stundās, ieklausoties jauniešos, ātri atklāju, ka vairākums maz vai pat jebkad domāju par Dievu, kur nu vēl par to kā ticēt. Viņi ārkārtīgi aktīvi iesaistījās pārrunās un prasīja ļoti labus jautājumus. Man nāca prātā Sālamana vārdi Bībelē. Viņš uzrunā savu dēlu un māca: Paļaujies uz Kungu Dievu no visas sirds – uz paša sapratni vien nepalaidies! (Sakāmvārdi 3:5) [...]
Publicēts 30|01|2020
+ Lauma Zušēvica

Arhibīskape Lauma Zuševica Austrālijā

Esam ļoti pagodināti un iepriecināti par to, ka bija iespēja būt dievkalpojumā, kur kalpoja mūsu arhibīskape Lauma Zušēvica, un pēc tam ar viņu sabiedriski tikties.
Dievkalpojums notika Zvaigznes dienā, – 6. janvārī, Melburnas Latviešu ciema baznīciņā, kas bija pilna ar apmeklētājiem. Noklausījāmies ļoti saistošu svētrunu – „Jēzus – mūsu rīta zvaigzne“ un arī norādījumus, kā dzīvot pēc Dieva prāta.
Sekoja dievgalds, ko saņemt vēlējās tikpat kā visi dievkalpojuma apmeklētāji, un to arī saņēma.
Tad noklausījāmies ērģelnieka Brian Copple muzikālo meditāciju, kuras laikā bija iespēja pārdomāt svētrunu un savu dzīvi un vai rīkojamies pēc Dieva prāta. [...]
Publicēts 18|01|2020

Eva Brennere

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl, ak, nāci, nāci, Dievs pie mums

Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši  1. decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski nozīmē:  desmitais mēnesis. Tā tas parādījās senajā romiešu kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus pirms Kristus, jo toreizējais valdnieks Romulus tā vēlējās.  Nāca cits valdnieks un 45. gadā pirms Kristus tapa cits kalendārs,  jo toreizējais valdnieks Cēzars Jūlijs tā vēlējās!  Vai ‘laiks’ patiesi mainās, nomainoties šīs pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku bērni, kas cenšas laika iedalījumu tā grozīt, lai viņus neaizmirstu vēstures straumē. Dievs ir tas, kā rokās stāv visi mūsu laiki!  Viņš no mūžības uz mūžību bija, ir un būs: ”Brīnišķais Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera princis.” (Jes. 9:5)  Diemžēl, pasaulē vēl neatradīsim valsti,  kur valda šis Miera princis.  [...]
Publicēts 24|12|2019
Arhibīskape
+ Lauma

Iedrošinājums

Kristus piedzimšana ienes gaismu un
pārvērš pasaules tumsu caur sirdīm, kuras ir atvērtas
Viņa mīlestībai, žēlastībai, mieram un cerībai!
No sirds novēlu piedzīvot gaišus, miera un prieka svētītus
Ziemasvētkus un Dieva gaismas un svētības vadītu 2020. gadu! [...]
Publicēts 20|12|2019
Arhibīskape
+ Lauma

VARONĪBAS GADĀ SVEICIENS LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!


Šīs dziesmas autors, mācītājs Romāns Auseklis Vanags piedzima 1902. gadā un 1919. gadā brīvprātīgi iestājās Daugavpils kājnieku pulkā. Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi. Viņš kalpoja kā mācītājs Saldus draudzē un kā kapelāns Kuldīgas XIV aizsargu pulkā. [...]
Publicēts 18|11|2019
+ Lauma Zušēvica
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *