Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Ir Pelnu diena. Iesākās klusākais laiks Baznīcas gadā.

Tiekam aicināti šo laiku pavadīt lūgšanās -  sevi pārbaudot, dziļāk ieskatoties dvēselē.  Tiekam aicināti domāt par to, ko nozīmē tas, ka kaut  esam putekļi,  Dievs mūs “gaismā ceļ!”  Šī Kristus gaisma dziedina, kad tā  sasniedz mūsu ‘ēnas’ pusi.  Pelnu diena iekrīt 14. februārī.  Šinī valstī un arvien vairākās citās, daudz to pavadīs atzīmējot “Sv. Valentīnes” dienu.  Daži nonākuši konfliktā, jo Gavēņa laikā bija domājuši atteikties no šokolādes, ar ko visbiežāk tiek apdāvināti tieši “Sirsniņu dienā.”

[...]
Publicēts 14|02|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Gaidot 19. februāri - domās un lūgšanās ar jubilāru māc.emer. Manitobas univ. prof. emer. Dr. Egilu Grīsli!

LELBāL Virsvaldes un savā vārdā no sirds apsveicu mūsu amata brāli viņa 90. dzimšanas dienā! Cik gan neesam lasījuši viņa grāmatas vai mācījušies no viņa lekcijām?  Ticu, ka mīļā jubilāra devums ir nesis lielu svētību neskaitāmiem visu vecumu studentiem gan ārpus Latvijas un Latvijā!   [...]
Publicēts 13|02|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Svētvakara dievkalpojums

Ja nevarat tikt uz kādu dievkalpojumu svētku vakarā, caur Facebook, 24. decembrī sākot ar plkst 5’iem (Vidienes laikā) Jūs varat noskatītites Milvoku Trīsvienības draudzes dievkalpojumu ko vadīs arch. Lauma Zušēvica.

Lūdzu piespiest šeit ->  https://m.facebook.com/milwauk eedraudze/

Publicēts 23|12|2017

Izrotājot eglīti...

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi!
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.


Izrotājot eglīti, uzpošot to Ziemsvētkiem, šķiet nonākam laika mašīnā un aizceļojam atpakaļ savā bērnībā. Jau vairākus gadus man šis brīnumainais prieks ir liegts, jo eglītes pušķošana ir manas meitas ziņā. Es pat nedrīkstu ieiet istabā, kamēr viss nav gatavs. Bet brīnums jau notiek tik un tā. Līdz ar mirguļojošajiem stikla bumbuļiem un virtenēm, un svecīšu uguntiņām, sirds ietrīsas un mazais bērns tevī atkal ir pamodies.

[...]
Publicēts 23|12|2017

Māc. Daira Vāvere

LAI ATSKAN ZVANI ZIEMSVĒTKOS UN IEEJOT 2018. GADĀ!

Zvani torņos gavilē, Prieks plūst bēdu dvēselē.
Zvanus zinām atskanam Viņam mazam Nācējam.
/Alberts Vītols/

Ziemsvētku vakarā zvanu dziesmas sacenšas ar daudz citām skaņām, un tomēr ticīgie saprot - laiks doties uz dievnamu!

Tālu no Valtaiķu pilsētas liels, sens zvans atrodams, ne vairs kāda dievnama tornī, bet pie zemes klusā kapsētā! Tur katrs zvanam var pielikt savu roku. Domāju, tas būtu neiespējami, ja tas vēl būtu zvanu tornī, augstu pacelts virs zemes. Ja Jēzus Kristus nebūtu nācis pie mums, vai mēs spētu tā izjust Dieva svētumu un mīlestības tuvumu? Paldies Vissvētam Debestēvam, jo: “…Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības!” (Jņ 1:14)

[...]
Publicēts 09|12|2017

Arch. Lauma Zušēvica

Sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos!

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes
un savā vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos!
 Dievs lai sargā un svētī Latviju!  

7 minūtes 7os no rīta 365 dienas!

     Pēc 365 dienām klāt būs Latvijas valsts simtgades diena.  Aicinu LELBĀL visā pasaulē katrā no šīm dienām pavadīt vismaz 365 sekundes, lūdzot kopā ar mūsu latvju tautu.  Tā  kā 365 sekundes ir 6.08333 minūtes iesaku noapaļot uz 7 minūtēm, lai būtu būtu vieglāk atcerēties. [...]
Publicēts 17|11|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Lūgšana Las Vegas cietušajiem

Šis rīts atausa Las Vegas šausmīgās traģēdijas ēnā.  Ko darīt?  Ko domāt? 

Daudz lūdzu.  Dalos ar jums lūgšanās, kas radās.  Lūgsim visi, vienoti Kristū. 

Jūsu + Lauma

Svētais, labais, žēlīgais Dievs,

Kad pietrūkst vārdu redzot tik lielu ļaunumu, esi Tu tas, kas Tu esi.  "Tu esi mans palīgs un mans glābējs; ak, mans Dievs nekavējies."  (PS. 40:18b)  Lūdzu, steidzies klāt, mīļais Debestēvs, esi klāt katram Tavam bērnam.  Tiem, kas miruši, dod mieru. Tiem, kas absolūtā terrorā meklē atrast savus bērnus, mazbērnus, brāļus, māsas, draugus - dāvini ziņas, ka ir pasargāti tie, kuŗus tie mīl, vai aprūpēti slimnīcās.  Stāv klāt tiem un dod spēku un gudrību, kam lemts palīdzēt un strādāt tik pašaizliedzīgi, kaut pašiem sirdis lūzt.   Tos, kam mīļie šausmīgā nāvē miruši, ietērp, Jēzu savā žēlastībā un mīlestībā kā vienīgi Tu spēj, kas esi cietis un nāvi uzvarējis.  Dāvini to, ko neviens nespēj, kad nemiers plosa sirdi un ārkārtīgās sērās Tavi bērni nezina pat kur griezties.     Mēs lūdzam par visiem, kas pasaulē cieš, Dievs Svētais Gars, kaut mūsu lūgšanas nestu svētību, vismaz lai neviens nejustos viens vai viena. Tu zini, cik daudz vēl pasaulē cieš, vai dēļ vētrām, vai zemestrīcēm, politiskām cīņām, vai absolūtam  ļaunumam.  Neļauj mūsu sirdīm kļūt vienaldzīgām lielo sāpju priekšā. Modini mūsos ne tikai līdzjūtību, bet drosmi sniegties pretīm līdzcilvēkiem - un kautkā katram atgādināt, ka launumam un nāvei nepieder pēdējais vāŗds.  To lūdzam no sirds paļaujoties Tev  un pateicoties, ka Tu esi mūsu žēlīgais un labais Dievs un Pestītājs....izpaliksim bez Āmen, jo tas parasti noslēdz lūgšanu. Turpināsim..

Publicēts 03|10|2017
Arch.
Lauma Zušēvica

Kultūršoks: Atšķirīgi uzskati nekavē baznīcu apvienošanos Pēterbaznīcas īpašuma dēļ​​

Saite uz raidījumu "Kultūršoks", kur runa bija gan par Pētera baznīcu, gan par LELBAL attiiecībām ar LELB.

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/ 29.09.2017-kultursoks- atskirigi-uzskati-nekave- baznicu-apvienosanos-peterba. id107348/
Publicēts 01|10|2017

LELBĀL : mēs vienmēr esam gribējuši vienotu luterāņu baznīcu

"Mums ir būtiskas atšķirības vairākās teoloģiskās nostādnēs, īpaši sieviešu ordinēšanas jautājumā, bet mēs vienmēr esam gribējuši vienotu baznīcu un labprāt sāktu sarunas, un meklētu risinājumus, kā apvienoties ar LELB. Tāpēc ir sāpīgi, ka tiek izplatīts pilnīgi pretējs viedoklis,” tā pēdējo dienu notikumus saistībā ar sv. Pētera baznīcas īpašumtiesību jautājumiem komentē Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. [...]
Publicēts 06|09|2017

LELBĀL Latvijas apgabala Pārvalde

MĪĻĀS MĀSAS UN MĪĻIE BRĀĻI KRISTŪ!

Ņemot vērā pasaulē arvien augošo krīžu skaitu, vēlos dalīties ar jums ar Pasaules Baznīcu Apvienības (World Council of Churches) mājas lapas saiti https://www.oikoumene.org/en. Viņu mājas lapā bieži tiekam aicināti informēties par notikumiem, kas apdraudējoši skar cilvēku tiesības, izdzīvošanas iespējas un pat dzīvības. Seko aicinājumi vienoties lūgt, rakstīt, komentēt, lai tie, kas cieš, zinātu, ka viņi nav vieni. [...]
Publicēts 26|08|2017

Archibīskape Lauma Zušēvica
12345678
PAZIŅOJUMS
LELBĀL Latvijas iecirkņa Aizputes ev. lut. draudze meklē mācītāju pilna laika darbam draudzē. 
Draudze var nodrošināt mācītāju ar dzīves vietu Aizputē.

Kandidātus lūdzam pieteikties pie LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvesta Kārļa Žola, tel: 26635035
vai e-pastā:
karliszols@gmail.com,  vai pie Aizputes draudzes priekšnieces Birutas Neiburgas, tel: 25914730.
 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *