Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Gavēņa laika trešā svētdiena

Oculi (Acis)

Kungs, dod man dziļu pazemību, pareizu dedzību, gaišu mīlestību un acis, kas vienmēr vērstas uz Tevi. Tad Tavs prāts lai notiek, lai ko tas nozīmētu. (George Whitehead)

Lej debess gaismu manī, gaismas Tēvs,
lai ar savu baismu tumsas vairos es.
Tveri mani spēkā, mīlestības Dievs,
lai es, kaistot grēkā, varu pacelties.
Āmen. (Arvīds Treicis)

Atver man acis, lai redzu es Jēzu….

Lasījumi katrai dienai:
15.03.sv * Psalms 25:15
16.03.p * Marka ev. 10: 46-52
17.03.o * Mateja ev. 6: 22-26
18.03.t * Mateja ev. 6: 5-15
19.03.c * Mateja ev. 25: 31-41
20.03.p * Mateja ev. 12: 15-21
21.03.s * Lūkas ev. 10: 21-24 un I Jāņa vēst. 4: 7-16

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 15|03|2020

+ Lauma

Baznīcas Virsvaldes ieteikums

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Rakstu, lai ar jums dalītos mūsu Baznīcas Virsvaldes ieteikumos, kā turpināt būt klāt saviem draudzes locekļiem un turpināt cits citam būt Kristus – laikā, kad visiem kopā jādara viss iespējamais, lai ierobežotu COVID-19 vīrusu.  


LELBāL Virsvalde iesaka visiem garīdzniekiem un draudzēm rūpīgi izsekot un ievērot vietējo “Public Health” iestāžu ieteikumus.  Jo sevišķi tādēļ, ka mūsu dievlūdzēju skaitā visbiežāk būs tie, kam pāri 60 gadiem, mums jādara viss, lai viņus aizsargātu. Virsvalde apzinās, ka katrai mūsu draudzei var būt atšķirīgi apstākļi, tāpēc visiem iesakām lemt tā, lai novērstu vīrusa izplatīšanos un, jo sevišķi, aizsargātu vecākās paaudzes locekļus. 

[...]
Publicēts 14|03|2020

+ Lauma

To: LWF Member churches

Geneva, 11 March 2020 

Dear sisters and brothers, 

Every day we receive new information about the spread of COVID-19, the coronavirus. Restrictive measures are being imposed in many countries to contain the spread and avoid overburdening health systems. 

In the watchword (Moravian tradition) for Tuesday 10 March we read: 

For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. (2 Timothy 1:7). 

We want to encourage the LWF member churches, their leaders and their members to take this Bible verse to heart during these challenging times. 

This is a time to continue trusting in God’s compassionate presence among humankind. We take courage in the knowledge that God never abandons us, even if it means going through the experience of the cross. We see the cross of Christ as the sign of our strength and hope. 

The call for self-discipline, stated in the Bible verse above, is paired with the call to love our neighbor. Love and self-discipline belong together, even more these days. By holding back from unnecessary contact, we are able to show our love and concern for those who are most vulnerable. We call upon you to uphold self-discipline as a gift of God.

[...]
Publicēts 12|03|2020

Rev. Dr Martin Junge

Intercessory Prayer in the midst of the spread of COVID-19

O God our Healer, show your compassion for the whole human family that is in turmoil and burdened with illness and with fear. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Come to our aid as the coronavirus spreads globally, heal those who are sick, support and protect their families and friends from being infected. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Grant us your spirit of love and self-discipline so that we may come together, working to control and eliminate the coronavirus. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Make us vigilant, attentive, and proactive in the eradication of all diseases, malaria, dengue, HIV & AIDS, and others [may be named out- loud or in silence]... that create suffering and often result in death for many people. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Heal our self-centeredness and indifference that makes us worry only when the virus threatens us, open ways beyond timidity and fear that too easily ignore our neighbor. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Strengthen and encourage those in public health services and in the medical profession: care-givers, nurses, attendants, doctors, all who commit themselves to caring for the sick and their families. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

Inspire, give insight and hope to all researchers focused on developing a vaccine. Hear our cry, O God,

Listen to our prayer.

 
 
[...]
Publicēts 12|03|2020

World Lutheran Federation

Gavēņa laika otrā svētdiena

Reminiscere (Piemini!)

Dievs Kungs, debesu Tēvs, Tu ik dienas bagātīgi mums mūsu grēkus piedod un mūs pieņem savā draudzē, mēs Tev pateicamies par Tavu uzticību un žēlsirdību, ka Tu ļauj taisnības vietā valdīt Tavai žēlsirdībai. Dod, ak dod mums Tavu Garu, lai tas kļūst par mūsu dzīvības spēku…
Kungs Jēzu Kristu, Tavās pēdās mēs gribam staigāt, lai droši būtu mūsu soļi… Lai Tavs Gars dzīvo mūsos, ka topam tā noskaņoti, kā Tu biji noskaņots. Āmen. (Teodors Grīnbergs)

08.03. sv * Psalms 25:6
09.03. p * Marka ev. 8: 1-10
10.03. o * Lūkas ev. 15: 11-32
11.03. t * Jāņa ev. 1: 43-54
12.03. c * Jāņa ev. 16:5-15, 33; 14:27
13.03. p * Mateja ev. 9:35-38; 14:13-14 un Jāņa ev. 15:9
14.03. s * Jāņa ev. 14: 1-14

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 08|03|2020

+ Lauma

Gavēņa laika pirmā svētdiena

Invocabit (Viņš sauc)

Dievs, dāvā man saprātu pieņemt to, ko nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Dāvā izpratni dzīvot pateicībā katru brīdi un pieņemt grūtības kā ceļu pie iekšēja miera. Dod pieņemt, kā Jēzus to darīja, šo grēcīgo pasauli tādu, kāda tā ir. Dod man pārliecību, ka, sevi pilnīgi nododot Tavās rokās, Tu, Kungs, veidosi ko labu, lai tad es spētu būt laimīgs šajā dzīvē un svētlaimīgs dzīvē kopā ar Tevi – valstībā, kas vēl nāks. Āmen.
(Reinholds Niebuhrs)

Lasījumi katrai dienai:
01.03. sv * Psalms 91:1
02.03. p * Mateja ev. 4: 18-20
03.03. o * Mateja ev. 9: 9-13
04.03. t * Lūkas ev. 19: 1-10
05.03. * □ Jāņa ev. 6: 35-40
06.03. * □ Marka ev.10:13-16, Mateja ev.18:11
07.03. * □ Mateja ev. 18: 19-20

Foto: Baiba Rēdmane

Publicēts 01|03|2020

+ Lauma

Lielā lūdzamā diena: 26.februāris


Kungs, es paceļu savas acis uz Tevi un atveru savu sirdi Tev.
Ielūkojies manā dvēselē, paskaties, kā man trūkst, ko es pats neapzinos – un tad rīkojies savā žēlastības maigumā: pamāci vai dziedini, nospied uz ceļiem vai palīdzi piecelties.
Palīdzi man ar pateicību pieņemt Tavu palīdzību, kaut arī to neizprotu. Māci mani pildīt Tavu gribu. Lai es Tevi patiesi pielūgtu, nāc un lūdz Tu pats manā dvēselē.
Āmen.
(Francois Fenelon)

Svēto Rakstu lasījumi katrai dienai sākot ar Lielo lūdzamo dienu:

trešdien * Mateja ev. 11:28-30, 7:7-8
ceturtdien * Jāņa ev. 3:16-17
piektdien * Jeremijas gr. 31:3, 33:3
sestdien * Jāņa ev. 10: 11-15
Publicēts 26|02|2020

IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS

Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks,
Un, kas man tic, tam neslāps ne mūžam.” (Jņ 6:35)

Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko izsalkumu samērā viegli spējam apmierināt. Daudziem tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, ka vairākumam no mums veikali ir tuvu, kaut arvien biežāk tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka mājās pievedīs pārtiku un pat sagatavotus ēdienus. Tehnoloģija! Tā sevišķi ir laba un noderīga tiem, kuriem pašiem pietrūkst spēka vai iespējas iepirkties. Bet Jēzus runā par cita veida izsalkumu - par tādu, ko pat visbagātākās maltītes nespēj apmierināt.
Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi apstājies dzīves skrējienā, lai ievērotu, ka varbūt arī tu esi nonācis citādākā izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut kas tevī ir izsmelts, iztukšots un aug tevī ilgas pēc kaut kā, ko pašam grūti vārdos izteikt. Varbūt esi izsalcis pēc atjaunotas dzīves jēgas, pēc pašvērtības apliecinājuma, ka tu neesi tikai tas, kas tev pieder, ko tu nopelni, vai tas, ko citi saka, vai nesaka par tevi. Varbūt esi izsalcis pēc patiesas mīlestības, kas tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ parādās tavā “Facebook” lapā.  Šāds izsalkums var būt iesākums iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk pretī, žēlastībā un mīlestībā tevi meklējot.   [...]
Publicēts 25|02|2020
Arhibīskape
+ Lauma

Aicinājums vienoties lūgšanās

Šodien, 18.februārī, pieminot Mārtiņa Lutera nāves dienu, lai savās lūgšanās ietveram arī viņa rakstītus vārdus:
"Mīļais Dievs, Tu esi man dāvājis Savu vārdu mācību, un es stāvu tajā vietā, kurā Tu mani esi licis. Tu redzi, cik apkārt daudz posta un trūkuma, un es nezinu, kur citur lai rodu palīdzību kā vien pie Tevis. Tāpēc lūdzu Tevi, mīļais Dievs, jo Tu esi teicis un pavēlējis, ka mums ir jālūdz, jāmeklē un jāklauvē.
Tad mēs dabūsim, atradīsim un iemantosim, ko alkstam.” (Mārtiņš Luters)

Aicinu vienoties lūgšanās par visiem, kas arvien cieš trūkumu, kā arī tiem, kuri dabai vai slimībām plosoties jūtās bezspēcīgi. Lūgsim par Ķīnu, lai atrod kā palīdzēt tūkstošu tūkstošiem, kuŗus tik smagi piemeklē vīruss. Lūgsim, lai visas valstis kopā sadarbotos un lai apstādinātu šī vīrusa izplatību un palīdzētu dziedināt saslimušos.
Publicēts 19|02|2020
Arhibīskape
+ Lauma

Draudzīgs aicinājums doties dziļumā

Pirms nedaudzām dienām vēl biju Austrālijā un kopā ar tik ārkārtīgi interesantiem, atjautīgiem un jaukiem Annas Ziedares Vasaras vidusskolniekiem. Kopā ar viņiem un citiem skolotājiem devos peldēt jūrā. Bet, kur viņi bez bailēm ar lielu sajūsmu skrēja pretim lieliem, spēcīgiem viļņiem, es daudz, daudz uzmanīgāki un lēnāk centos sevi pārliecināt doties dziļumā. Vairāki draudzīgi aicināja un apgalvoja, ka viss būs labi, bet todien? Pat seklākā ūdenī viļņu spēks mani pārsteidza, kaut ar prieku vēroju kā burtiski nesa jauniešus, bērnus, pat pieaugušos pretim krastam, ja tik tie darīja to, ko viņi no bērnības instinktīvi zināja, būs labi, ja nepretosies viļņiem un atļaus tiem viņus nest. Nest savā spēkā pretim krastam un drošībai.

Mācību stundās, ieklausoties jauniešos, ātri atklāju, ka vairākums maz vai pat jebkad domāju par Dievu, kur nu vēl par to kā ticēt. Viņi ārkārtīgi aktīvi iesaistījās pārrunās un prasīja ļoti labus jautājumus. Man nāca prātā Sālamana vārdi Bībelē. Viņš uzrunā savu dēlu un māca: Paļaujies uz Kungu Dievu no visas sirds – uz paša sapratni vien nepalaidies! (Sakāmvārdi 3:5) [...]
Publicēts 30|01|2020
+ Lauma Zušēvica
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *