Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Sveicam mūsu archibīskapi

Sirsnīgi sveicam mūsu archibīskapi Laumu Zušēvicu 5 gadu konsekrācijas jubilejā.

Vēlam sirdsgudrību un visas Dieva svētības!

Publicēts 19|04|2020

Lūgšana sestdienai

Mīļais Debestēvs!

Tik daudz Tavi bērni cīnās izprast, kad viņu dzīves atgriezīsies. Patiesi, Tēvs, tik daudzi jūt, ka šī vairs nav pierasta dzīve – tā atdala no mīļajiem un dvēseli tur bailēs par vīrusa šausmīgām sekām un arvien augošām bezdarba briesmām. Jēzu, lūdzu no sirds, atklāj katram, ka un kā arī tagad ir patiesi Tavi vārdi: “Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais, un Dzīvais. Es biju miris un, redzi – es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas”. (Atkl 1:17)
Kungs, mēs lūdzam atslēdz durvis, ja kāds jūtas kā ellē – Tu arī tur esi bijis, tāpat kā debesīs. (Ps 139:8) Tu esi ap mums no visām pusēm, Tu turi savu roku pār mums. (Ps 139:5) Paldies no sirds, Tev, Kungs Jēzu – Tevi neaizkavē slēgtas durvis, Tu atrodi mūs, kur slēpjamies aiz bailēm; Tu nāc mūsu vidū, žēlastībā un mīlestībā saki: “Miers ar jums!” (Jņ 20:19) Tu esi mūsu vidū, mēs neesam vieni.
Dāvini katram šo dziedinošo mieru, palīdzi dziļāk ievilkt elpu un pacietībā turpināt dzīvot un lūgt, kamēr mīlestībā kalpojam cits citam. Paldies, Kungs Jēzu, ka Tu arī šinī laikā tik svētīgi, mums kādreiz neizdibināmi, bet svētīgi atklāj, ka un kā arvien esi bijis un būsi mūsu dzīvības spēks.
Āmen.
Publicēts 18|04|2020

+ Lauma

Video dievkalpojumi

Mīļās amata māsas un brāļi!
Tas Kungs ir augšāmcēlies! Aleluja!

Man, un nevien man, ir prieks par videodievkalpojumiem Klusai nedēļai un Lieldienām. Paldies darba veicējiem! Ir ienācis lūgums pēc vēl kādiem dievkalpojumiem. Iecere ir izveidot vēl divus – iespējams trīs – šāda veida dievkalpojumus: Ģimenes dienai (10. maijā) un Vasarsvētkiem (31. maijā). Trešais varētu būt 4. maijam, atzīmējot Latvijas republikas atjaunošanas 30. gada dienu – esmu lūgusi Latvijas un Zviedrijas apgabaliem apsvērt iespēju to mums sagatavot.

Ja vēlies pielikt savu roku pie kādiem no šiem dievkalpojumiem, lūdzu man to paziņot.

Paldies!
Labu dienu, mieru, veselību no sirds vēlu  jums,

LELBA BLUM nozares vadītāja
Publicēts 16|04|2020
prāveste
Sarma Eglīte

Šogad Kristus Ciešanu laiks bijis tāds, kādu nekad neesam piedzīvojuši. Stundām sēžam pie datoriem, televizoru ekrāniem, telefoniem… Negribam to darīt, tomēr nevaram neskatīties, neizsekot ziņām. Ilgojamies dzirdēt kaut vienu labu ziņu, statistiku, kas liecinātu, ka briesmīgais Covid-19 spēks samazinājies. Miljoniem cilvēku visā pasaulē mēģina atbildēt uz jautājumu - kam ticēt, kam nē. Miljoniem cilvēku visā pasaulē mēģina nezaudēt cerību, pacietību un līdzjūtību. Gribas pārvarēt bailes par to, kāda būs nākotne.
Paldies Dievam, mūsu Baznīcas garīdznieki un draudžu vadības dāvina jums iespējas turēties kopā! Virtuālā pasaulē topam arvien tuvāki un cits citu iedrošinām, ka būs atkal labi, jo mums ir cerība. Šī krīze pāries. Būsim no tās mācījušies, kaut daudzi, pārāk daudzi par to būs samaksājuši visaugstāko cenu.
Pirmās Lieldienās? Mācekļi cits citu tā nespēja iedrošināt. Viņiem Jēzus nāve bija beigas pilnīgi visām cerībām, dzīves plāniem, visam, pēc kā viņi bija ilgojušies. Arī mūsu draudzēm šogad nav atļauts pulcēties kopā, pat sērās nē, bet, paldies Dievam, mācekļiem nebija liegts sanākt kopā un skumt. Par ko viņi runāja pēc Lielās Piektdienas? Vai dalījās atmiņās par Jēzu? Vai šausmās par notikušo? Vai bailēs domāja - varbūt mūs meklē, varbūt arī mums būs ciest un mirt? Viens bija skaidrs - Jēzus bija miris. Visas cerības zudušas. Dievam bija cits plāns.
[...]
Publicēts 13|04|2020

+ Lauma

Zaļās Ceturtdienas lūgšana

Mīļo Jēzu,
Tu mazgāji mācekļu kājas… Bet mums liegts tuvoties cits citam. Kungs, tas liekas tik nepareizi! Gribam paklausīt Tavai pavēlei, kalpot, kā Tu reiz pazemībā mācīji…
Mazgā mūs Kungs, mazgā mūsu sirdis un dvēseles, lai mēs neiegrimtu žēlabās par to, ko nevaram, bet celtos gatavi kalpot, kā spējam! No attāluma, ja tā lemts šinī krīzes laikā, un tomēr, Jēzu, apliecinot Tavu mīlestību un žēlastību katram, kā varam – ziedojot, lūdzot par tiem, kas tuvu, tuvu noliecas pie katra slimnieka un kalpo kā Tavas rokas. Kungs, kaut tās būtu arī mūsējās!
Paldies, Kungs, par katru, kas tik pašaizliedzīgi ir tuvu cietējiem! Stāvi viņiem klāt, dziedini, atspirdzini... Arī mūs, kad esam Tev uzticējuši savus grēkus, savu nespēku, sevi visu un esam no jauna saņēmuši tavu žēlastību!
Paēdini mūs kā toreiz, lai arī mēs būtu spējīgi doties līdz ar Tevi uz Ģetzemenes dārzu un palikt nomodā… Paldies, mīļo Jēzu, par visu, ko šī diena māca un dod! Ļauj tajā izjust Tavu tuvumu un kopā ar Tevi saprast, kā būt klāt citam pie cita Tavā vārdā un Tavā garā!
Āmen.
Publicēts 09|04|2020

+ Lauma

No rīta līdz vakaram

Pūpolsvētdienas rītā, kā jau ierasts pēdējās nedēļās, Dievs mūs ir svētījis ar arvien augošām iespējām kopā pavadīt laiku lūgšanās un interneta dievkalpojumos, ko ar apbrīnojamu dedzību sagatavo mūsu Baznīcas garīdznieki, bieži kopā ar darbīgiem draudžu locekļiem. Ticu, ka jūs, tāpat kā es - mēs visi esam tik pateicīgi katram un katrai no mūsu ordinētiem un neordinētiem Kristus kalpiem, kas saved mūs kopā virtuālā pasaulē. Šajos neziņas tik pilnos laikos, kad esam spiesti būt atdalīti, rodas iespējas samazināt attālumu mūsu starpā pavisam negaidītā veidā.

Mēs labāk un pilnīgāk iepazīstamies ar tiem, kas mūsu Baznīcā kalpo citās draudzēs, pilsētās un valstīs. Paldies jums, kas mums dāvināt savus svētīgos, dvēseli dziedinošos, Gara iedvesmotos darba augļus! Paldies par katra kalpošanu draudzēs! Tiek apzvanīti draudžu locekļi, tiek gādāts par tiem, kas nespēj sagādāt sev vajadzīgo ēdienu vai zāles. Tiek arī pārsteigti tie, kas atver savas mājas durvis un atrod tur citu draudzes locekļu atstāstos palmu un pūpolu zarus. Tiek stiprinātas un mierinātas dvēseles Kristus mīlestībā. Šis žēlastības spēks vieno mūs Viņā, kurš, dodoties prom no šīs zemes, vienlaicīgi solīja: “Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mt. 28:20) Dievs ir mūžīgs! Viņā laiks nekad nebeidzas. Šī krīze beigsies, bet, kā 136. psalma 26. pantā lasām: “Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Uz mūžiem ir Viņa žēlastība, un tā arī šodien ir klāt – tuvumā un tālumā.

 

[...]
Publicēts 05|04|2020
+ Lauma Zušēvica

Palmu svētdiena


Palmarum

Dievs, mīļais Debestēvs, šī nedēļa tik atšķirīga no visām citām - dodamies no tumsas gaismā, no Pestītāja Jēzus sāpēm, ciešanām un krusta nāves uz nāves uzvaru. Bēdu asaras pārvēršas priekā. Tu atdevi savu Dēlu par mums savā žēlastībā, lai mūs atbrīvotu no grēka varas. Tavas mīlestības dziļuma priekšā izbrīnā mēs pateicamies. Kungs Jēzu, Tu tik daudz cieti un nomiri par mums. Tu gāji cīņā ar nāvi un uzvarēji. Mēs lūdzam, Kungs, paēdini mūsu dvēseles, ka spējam arvien dziļāk ticēt šim brīnumam, kas mūs atbrīvo no visa, kas varētu šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Tevī. Tā dāvina mūžīgās dzīvības svētību. Dievs Svētais Gars, turpini mūs iedvesmot, radi ilgas savus jautājumus un izsalkumu uzticēt Viņam, kas mūs vieno gaviļu pilnās Lieldienu dziesmās, jo Viņš dzīvo, un mums būs dzīvot ar! Āmen. (Lauma Zušēvica)

Lasījumi katrai dienai:
Palmu svētdiena
05.04.Sv * Lūkas ev. 19: 29-40

06.04.P * Jāņa ev. 15: 12-17
07.04.O * Jāņa ev. 11: 1-2, 32-42
08.04.T * Jāņa ev. 14: 1-3 un 29

Zaļā Ceturtdiena
09.04.C * Marka ev. 14: 22-42

Lielā Piektdiena
10.04.P * Jāņa ev. 3:16 un Lūkas ev. 23: 32-47

Klusā sestdiena
11.04.S * Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas gr. 53: 4-7

Kristus Augšāmcelšanās!
12.04. Sv * Mateja ev. 28: 1-10; Pāv. Vēst. Filipiešiem 4: 4-9, 19

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 05|04|2020

Sēru vēsts

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Dalos ar sēru vēsti, ka Latvijā 29. martā 92. gadu vecumā mira Vidienes apgabala garīdznieks - mācītājs emeritus Vitauts Grīnvalds.


Pateicamies Dievam par Vitauta ilggadīgo kalpošanu Dievam par godu un mums par svētību! Vitauts dzima 1927. gada 1. novembrī un viņu ordinēja 1957. gada 14. maijā.


Dāvida psalms: “...Pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas, Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes! Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!" (Psalms 73:23-26)


Lai Dieva miers apņem sērotājus! Ieslēgsim tos savās lūgšanās.


LELBA Vidienes Apgabala garīgā vadītāja

Sarma Eglīte, prāveste
Publicēts 01|04|2020
prāveste
Sarma Eglīte

Piektā svētdiena ciešanu laikā

Judica (Tiesā)

Mūžīgais Dievs, neej tiesā ar mums, bet pārbaudi mūs lēnā prātā, lai mēs spētu no jauna celties kā Tavi izredzētie ļaudis. Aizstāvi pret visām pretestībām savus ļaudis un baznīcu virs zemes un lai Tava gaisma atspīd tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā. Āmen. (Kārlis Birznieks).
Apžēlojies par mums…

Lasījumi katrai dienai:
29.03.sv * Psalms 43:11
30.03.p * Lūkas ev. 18: 9-14
31.03.o * Mateja ev. 21: 12-17
01.04.t * Jāņa ev. 4: 1-29; 40-42
02.04.c * Mateja ev. 13: 54-58; 16: 13-20
03.04.p * Jāņa ev. 12: 27-36
04.04.s * Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas gr. 53: 4-7

Foto: Tālis Rēdmanis
Publicēts 30|03|2020

Pārdomas atveseļojoties

Droši, ka katram no mums tā noticis - tu uzmosties un zini, nebūs labi. Paaugstinātā temperatūra dara savu. Ir sāpes, absolūts pārgurums. Taču, kad tas notiek ļaunā Covid-19 aptumšotā laikā, parādās vēl viens simptoms - bailes. Pagājušajā otrdienā piedzīvoju tādu rītu. Dienās pēc tam vairākas reizes man prasīja: vai Tev ir kādi no simptomiem, kas raksturo Covid-19? Bailes var gandrīz likt iedomāties, ka ir! Bet, paldies Dievam, nebija. Jūtos arvien labāk. Ārste konsultēja caur video, tā aizsargājot mani, sevi, citus! Izrakstīja zāles, kuras gan bija jāpārtrauc lietot blakus efektu dēļ, daži no kuriem līdzinājās tiem, no kā jābaidās. Dalos, jo vēl dziļāk pati izjutu, cik spēcīgi bailes pašas par sevi spēj kaitēt veselībai šajā murgainajā laikā. [...]
Publicēts 28|03|2020

+ Lauma
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *