Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Palmu svētdiena


Palmarum

Dievs, mīļais Debestēvs, šī nedēļa tik atšķirīga no visām citām - dodamies no tumsas gaismā, no Pestītāja Jēzus sāpēm, ciešanām un krusta nāves uz nāves uzvaru. Bēdu asaras pārvēršas priekā. Tu atdevi savu Dēlu par mums savā žēlastībā, lai mūs atbrīvotu no grēka varas. Tavas mīlestības dziļuma priekšā izbrīnā mēs pateicamies. Kungs Jēzu, Tu tik daudz cieti un nomiri par mums. Tu gāji cīņā ar nāvi un uzvarēji. Mēs lūdzam, Kungs, paēdini mūsu dvēseles, ka spējam arvien dziļāk ticēt šim brīnumam, kas mūs atbrīvo no visa, kas varētu šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Tevī. Tā dāvina mūžīgās dzīvības svētību. Dievs Svētais Gars, turpini mūs iedvesmot, radi ilgas savus jautājumus un izsalkumu uzticēt Viņam, kas mūs vieno gaviļu pilnās Lieldienu dziesmās, jo Viņš dzīvo, un mums būs dzīvot ar! Āmen. (Lauma Zušēvica)

Lasījumi katrai dienai:
Palmu svētdiena
05.04.Sv * Lūkas ev. 19: 29-40

06.04.P * Jāņa ev. 15: 12-17
07.04.O * Jāņa ev. 11: 1-2, 32-42
08.04.T * Jāņa ev. 14: 1-3 un 29

Zaļā Ceturtdiena
09.04.C * Marka ev. 14: 22-42

Lielā Piektdiena
10.04.P * Jāņa ev. 3:16 un Lūkas ev. 23: 32-47

Klusā sestdiena
11.04.S * Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas gr. 53: 4-7

Kristus Augšāmcelšanās!
12.04. Sv * Mateja ev. 28: 1-10; Pāv. Vēst. Filipiešiem 4: 4-9, 19

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 05|04|2020

Sēru vēsts

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Dalos ar sēru vēsti, ka Latvijā 29. martā 92. gadu vecumā mira Vidienes apgabala garīdznieks - mācītājs emeritus Vitauts Grīnvalds.


Pateicamies Dievam par Vitauta ilggadīgo kalpošanu Dievam par godu un mums par svētību! Vitauts dzima 1927. gada 1. novembrī un viņu ordinēja 1957. gada 14. maijā.


Dāvida psalms: “...Pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas, Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes! Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!" (Psalms 73:23-26)


Lai Dieva miers apņem sērotājus! Ieslēgsim tos savās lūgšanās.


LELBA Vidienes Apgabala garīgā vadītāja

Sarma Eglīte, prāveste
Publicēts 01|04|2020
prāveste
Sarma Eglīte

Piektā svētdiena ciešanu laikā

Judica (Tiesā)

Mūžīgais Dievs, neej tiesā ar mums, bet pārbaudi mūs lēnā prātā, lai mēs spētu no jauna celties kā Tavi izredzētie ļaudis. Aizstāvi pret visām pretestībām savus ļaudis un baznīcu virs zemes un lai Tava gaisma atspīd tiem, kas mīt tumsā un nāves ēnā. Āmen. (Kārlis Birznieks).
Apžēlojies par mums…

Lasījumi katrai dienai:
29.03.sv * Psalms 43:11
30.03.p * Lūkas ev. 18: 9-14
31.03.o * Mateja ev. 21: 12-17
01.04.t * Jāņa ev. 4: 1-29; 40-42
02.04.c * Mateja ev. 13: 54-58; 16: 13-20
03.04.p * Jāņa ev. 12: 27-36
04.04.s * Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas gr. 53: 4-7

Foto: Tālis Rēdmanis
Publicēts 30|03|2020

Pārdomas atveseļojoties

Droši, ka katram no mums tā noticis - tu uzmosties un zini, nebūs labi. Paaugstinātā temperatūra dara savu. Ir sāpes, absolūts pārgurums. Taču, kad tas notiek ļaunā Covid-19 aptumšotā laikā, parādās vēl viens simptoms - bailes. Pagājušajā otrdienā piedzīvoju tādu rītu. Dienās pēc tam vairākas reizes man prasīja: vai Tev ir kādi no simptomiem, kas raksturo Covid-19? Bailes var gandrīz likt iedomāties, ka ir! Bet, paldies Dievam, nebija. Jūtos arvien labāk. Ārste konsultēja caur video, tā aizsargājot mani, sevi, citus! Izrakstīja zāles, kuras gan bija jāpārtrauc lietot blakus efektu dēļ, daži no kuriem līdzinājās tiem, no kā jābaidās. Dalos, jo vēl dziļāk pati izjutu, cik spēcīgi bailes pašas par sevi spēj kaitēt veselībai šajā murgainajā laikā. [...]
Publicēts 28|03|2020

+ Lauma

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Kopš laika, kad Jēzus visiem saviem sekotājiem dāvināja Tēvreizes lūgšanu. Tā skanējusi vairāk kās jebkura cita - labos laikos, prieka brīžos, kā arī ciešanās, bailēs un pārbaudījumos.

Atsauksimies Pāvesta Franciska aicinājumam, kam pievienojies arī Pasaules Luterāņu federācijas ģenerālsekretārs Dr. Martin Junge,- rītdien, 25.martā pusdienas laikā, 12.00 (pēc Romas laika, kas būtu 6-os no rīta pēc Čikāgas laika) vienojoties lūgšanā kā vienai, svētai kristīgai Baznīcai.

Saite, links uz www.lutheranworld lapu:
https://www.lutheranworld.org/news/united-lords-prayer-across-globe?fbclid=IwAR0euInvUbXyRyYoNyiR7XAV8ZEHupG3fLfeIoIOMKWmhOZfNF4dyc0IGio


Kristus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Lai mēs, ar savu Pestītāju kopā lūdzot, piedzīvotu Viņa žēlastību un dziedināšanu visiem un ikvienam Dieva bērnam! Mēs Viņa radīti un vadīti, Jēzus mācīti kopā lūgt no visas sirds.

Mūsu visu Tēvs lai uzklausa mūsu lūgšanas un tās atbild, piešķirot savu svētību, cerību un mīlestību.

Lūgšanās vienota ar jums
Publicēts 24|03|2020

+ Lauma

Ceturtā svētdiena Ciešanu laikā

Laetare (Priecājies)

Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un mīlestībai nekad nepienāks gals, tā ir jauna ik rītu. Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām Tavā Dēlā Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un bēdas pārvēršas priekā. Āmen.
(Juris Saivars)

Lasījumi katrai dienai:
22.03.sv * Jesajas 66.10
23.03.p. * Jāņa ev. 15.5-11
24.03.o. * Mateja ev. 5:1-12
25.03.t. * Apustuļu darbi 9.1-20
26.03.c. * Jāņa atklāsmes gr. 21.1-5; 22.1-3
27.03.p. * Lūkas ev. 15.8-11
28.03.s. * Jāņa ev. 6.35,41; 8.12; 10.7,9; 11.25 un 14.6

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 23|03|2020

Dienu ierāmējot lūgšanās

Aicinājums maziem un lieliem Dieva bērniem!

Ir sestdiena - diena, ko daudzi parasti gaidījuši, lai atpūstos no smagas darba nedēļas. Šodiena daudziem, kam jau visu nedēļu bijis lemts no mājām strādāt, kamēr bērni ap viņiem rosās, jo skolas slēgtas, vienkārši saplūst ar pārējām dienām, jo tā īsti nu vairs neatšķiras no citām. Nav arī kurp doties. Koncerti nenotiek, spēļu laukumus apmeklēt nedrīkst. Gudrojam, kā palīdzēt ‘nodedzināt’ bērnos uzkrājušo enerģiju, skatāmies internetā, kā citi lūdz un aicina virtuālā pasaulē pulcēties pārrunās.

Kā šī diena izskatītos, ja mēs to ierāmētu lūgšanās? Ebreju ticīgajiem šī ir sabata diena. Diena Dievam un lūgšanām. Savās mājās kopā ar bērniem lūdzam, lai Dievs pasargā tos, kas cīnās ar Covid-19 sekām, jo no viņiem tiek daudz vairāk prasīts kā no tiem, kam tikai lūgts palikt savās mājās, lai aizsargātu citus. Lūdzam, lai stiprina tos, kam nav darba, vai kas daudz zaudējuši. Bērniem varam skaidrot, ka šajā brīdī arī viņi piedalās sevišķi svarīgā misijā - palīdzēt novērst citiem ko ļaunu.

[...]
Publicēts 21|03|2020
+Lauma

MĪĻĀS MĀSAS UN BRĀĻI KRISTŪ!

Šodien mēs atrodamies nezināmā situācijā. Pirmais un galvenais ir saglabāt mieru un ticību Dievam. Mūsu Pestītājs jau saka: ”Es jums atstāju mieru, Savu mieru es jums dodu... jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa ev. 14:27
Klausoties, runājoties un daloties ar mūsu pirmās rindas cīnītajiem (zinātniekiem, ārstiem, medmāsiņām un visiem, kas strādā slimnīcās un veselības iestādēs) ir sajūta, ka mēs visi esam aicināti un atbildīgi šajā cīņā. Gavēņa laiks mūs uzrunā. Varbūt ir sākums pārvērtēt mūsu prioritātes. Laiks domāt, ka ir Dievs, kas kontrolē mūsu likteņus un tāpēc mēs tiekam aicināti pazemīgi lūgt Dieva palīgu.

Turpināsim ievērot valsts iestādes lēmumus un norādījumus. Tas nozīmē, ka diemžēl mēs nevaram tīri fiziski, klātienē stiprināt viens otru. Bet aicinu visiem draudzes locekļiem telefoniski stiprināt un atbalstīt viens otru. Aicinu visiem lūgt un lasīt Bībeli mājās kā parasti. Ja esat ģimenēs/draugu lokā, tad ir daudz vieglāk stiprināt vienam otru. Dievs mūsu dzīvē nāk klusiem un mierīgiem soļiem, mēs bieži tos nesadzirdam, aizskrienam Dievam garām. Norimsim, ieklausīsimies, būsim kopā ar saviem mīļajiem, būsim vienoti lūgšanās, meklēsim pēc Dieva Vārda un tā izpratnes.

‌Lūgsim mūsu Kungu par pasauli, tautām un baznīcām šajā pārbaudes laikā.
Publicēts 20|03|2020

‌Prāv. Gunārs Lazdiņš

Pārdomas

Šorīt lasot ziņas, ka atcelta Lielbritānijā paredzētā Sinode, rakstīju, ka tā arī viņi palīdz ierobežot ļaunā vīrusa izplatīšanos. Jādara visiem, ko varam, lai nedotu iespēju Covid-19 plašāk izplesties.

Kā varam palīdzēt ierobežot baiļu un panikas izplešanos? Domāju, arī atceroties, cik Dieva žēlastībai gara vēsture mūsu dzīvēs. To palīdz neaizmirst Dieva vīra Mozus reiz mācītais:
“Atceries vissenās dienas, apjēdz audžaudžu gadus, jautā savam tēvam, un viņš tev teiks,
saviem vecajiem, un tie tev pastāstīs!” (V Moz 32:7)

Jo reiz Dieva tauta bija nonākusi briesmās un bailēs, tā bija pazudusi tuksnešainā zemē, klajumā, plēsīgu zvēru briesmīgu kaucienu vidū. Dievs to atrada un “Viņš to apkampa pasargādams, Viņš to pieņēma pie sevis, Viņš to sargāja kā acu raugu. Kā ērglis, kas savu perējumu vedina un lidinās pār saviem bērniem, kas izpleš sargādams savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem…” (V Moz 32:10b-11). [...]
Publicēts 20|03|2020

+ Lauma

Covid-19 laikā no tālienes dziedinot un garīgi aprūpējot

Lūdzot un domājot par to, ko no mums prasa šis Covid-19 laiks, atkārtoti nonācu pie dažiem Kristus dziedināšanas stāstiem. Vienā Jēzum notiek saruna ar vīru, kas bija augstā centuriona amatā. Viņa kalps bija smagi slims. Vīrs pazemībā neprasa, lai Jēzus Kristus dotos uz viņa māju, bet lai Jēzus dotu ‘tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts.” Jēzus izbrīnā izceļ šī romieša ticību un viņam saka: “Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis!” Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā.” (Mt. ev. 8:5-13).
Otrā notiek debates starp Jēzu un drošsirdīgu kanaāniešu sievieti. Viņa ir neatlaidīga un lūdz, lai Jēzus apžēlotos par viņu un palīdzētu viņas dēmona mocītai meitai. Arī dēļ sievietes asprātības un pazemības, kā arī absolūtās pārliecības, ka Jēzus var izpildīt viņas lūgšanu, viņa sadzird Pestītāja vārdus: “Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela.” (Mt. ev. 15:21-28) [...]
Publicēts 18|03|2020
+ Lauma Zušēvica
12345678910>

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *