Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Archib. Lauma Zušēvica Eiropā

Vēl ceļā, domās ar jums,

Kaut vēlāk ko vairāk uzrakstīšu, gribēju dalīties ne tikai ar sveicieniem no māsām un brāļiem Lielbritānijā un Īrijā, bet arī ar dažām fotogrāfijām no Trondheimas dievnamiem.


[...]
Publicēts 14|05|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Archib. Lauma Zušēvica dodās uz Eiropu

LELBĀL novēl Dieva svētību gan Lielbritānijas baznīcas Sinodei, kas notiks Rofantā 9. un 10. maijā, gan arī mūsu Vācijas baznīcas Sinodei, kas notiks no 14. līdz 17. maijam. [...]
Publicēts 07|05|2015

Baiba Liepiņa

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienā

Šodien, Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienā, iedomājos, cik ļoti ar drosmi Dievs bija svētījis tos, kas 1990. gada  4. maijā uzdrīkstējās pacelt savas balsis zinot, ka tās sadzird ne tikai pasaules prese, ne tikai latvieši tuvumā un tālumā, bet toreizējie PSRS spēki. Lasīju, ka dēļ tās realitātes,  Latvijas tautas frontes priekšēdētājs bija secinājis: "Līdz ar to 4. maija deklarācija bija garīgs akts, proklamācija.Tautas manifests." 
[...]
Publicēts 04|05|2015

Archib. Lauma Zušēvica

Konsekrācija - apstiprināšana, uzdevums, ticība un mīlestība Dievā!

Liekas, ka archibīskapes Laumas konsekrācijas dievkalpojums notika tikai vakardien, kad piedzīvojam archibīskapei Laumai izrādīto uzticības un mīlestības kulmināciju. Vai tas vispār varēja notikt vienā  dievkalpojumā, vienā mirklī? Domāju, ka mums, daudziem, šis notikums paliks atmiņā kā  dzīves pārveidojošs un ietekmējošs notikums, atceroties, ko tajā brīdī domājām un kā jutāmies… Mēģināšu, cik tas ir iespējams, dalīties no savas un mūsu, Milvoku latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzes izjūtās, gatavojoties lielajai dienai un to piedzīvojot.

To, ka archibīskapei Laumai ir spējas un viņa ir piemērota LELBĀL garīgās vadītājas amatam, neviens neapšaubīja, bet īsti nezinājām, vai mūsu Baznīca ir gatava ievēlēt spējīgāko vadītāju, pat ja tā būtu sieviete. Pagājušā gada 15.oktobrī Bīskapa vēlēšanas pierādīja, ka mēs esam Baznīca, kura mīl Dievu un vēlās, ka mūs vada labākais un spējīgākais gans. 

[...]
Publicēts 30|04|2015

Sandra Kalve

Lauma Zušēvica - jaunā LELBĀL archibīskape

2015. gada 19. aprīlī Mt. Zion luterāņu baznīcā Milvokos vairāku citu bīskapu, viesu, garīdznieku un draudžu pārstāvju klātbūtnē par Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) archibīskapi konsekrēta Lauma Zušēvica.

Foto: Edvins Erkmanis

[...]
Publicēts 24|04|2015

Lieldienu sveiciens

... priekš atjaunošanās

“Svētkus šos Dievs devis mums – priekš atjaunošanās.” Šis ir pazīstamas vācu Lieldienu dziesmas novēlējums, Roberta Bērziņa tulkojumā. Labprāt to sniedzu tālāk Jums, vārdu vispilnākā nozīmē.

Katra svētdiena un it īpaši šādi lieli svētki ir domāti, lai mūsos atjaunotos dzīvot spēks un prieks.Saprotu jebkuru cilvēku, kas grib labi izgulēties un atpūsties. Sevišķi tiem, kuri darba slodzes nomākti, vajaga arvien par jaunu klusumu un mieru, lai mūsos varētu brīnišķīgi atjaunoties dzīves možums. Citādi mūsu “baterijas” īsā laikā ir tukšas.

Tomēr, “atjaunošanās” ir vairāk, nekā neko nedarīt. Garlaikošanās var nomākt ne mazāk kā darbs. Lai atjaunotos, mums vajaga iedvesmu un mērķi. Mums vajaga no tās dzīvības dvašas, ar kuru mūsu Radītājs mūs saucis šajā dzīvē. Mums vajaga no tās mūžīgās dzīvības uguns, ko tumsa, ļaunums un nāve nespēj noslāpēt. To, ko mums vajaga, mēs nespēsim sev sarūpēt. Bet mēs varam sevi atvērt, un lūgt un ļaut sevi ar to apdāvināt, un tad, protams, censties to glabāt, lai tā veidotos un darbotos.

Tas var ar mums notikt katru brīdi. Šī dziļākā jēga ir katrai svētdienai, šīm “mazām Lieldienām”. Neatvietojami mūsu dzīvē bet ir tās lielie svētki, “lielās Lieldienas”. Svētki, kuri mums dod nojaust mūžības plašo apvārsni, Dieva neizmērojamās mīlestības spēku, kas atklājies Kristus augšāmcelšanās brīnumā. Svētki, kuriem piemīt kaut kas no Viņa gaišuma un godības, kas spēj mūsos atjaunot jausmu par arī manas sīkās dzīves lielo nozīmi. “Priekš katra darba teicama nu sirds še sasilt drīkst, jo sēkla, kas še šējama, mums jaunā dzīvē dīgst.”

Novēlu Jums ikkatram šo atjaunošanos. Un novēlu, lai mūsu evaņģeliskāBaznīca ne tikai 19. aprīlī Milvokos nomainītu vadību, bet arvien atjaunotos iz šī Lieldienu spēka – par svētību mūsu tautai!

Publicēts 01|04|2015

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

Jaungada lūgšana

“Lūdziet, tad jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs.” (Mt. ev. 7:7)

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Šorīt, ieejot Jaunajā Gadā, kas jau dažās vietās pienācis, lūgšanās un domās esmu ar jums vienota. Jūtos, ka dzīvoju starp gadiem un starp amatiem, bet gribu dalīties ar aicinājumu kopā ar jums lūgt:

- lai Dievs stiprina tos, kas cieš bailes, kas palikuši bez mājām Sīrijā un tik daudzās citās kaŗa un terora, nedrošības un naida plosītās vietās. Kaut Kristus žēlastība un žēlsirdība viņus sasniegtu caur tiem, kas tur kalpo visbīstamākās vietās. Lūgsim par viņiem.

- lai Dievs pasargā un iedrošina tos, kas cīnās pret ļaunām slimībām un ir kopā ar tiem, kas aiziet mūžībā dēļ “Ebola” vai malārijas, vai vēža, vai kādas citas slimības, kas aiz sevis atstāj tik daudz sēru.

- lai Dieva miera, gudrības, taisnības un patiesības Gars vadītu visus, kas nes atbildību par savām valdībām, vai tas būtu Latvijā, vai jebkuŗā citā pasaules valstī.

- lai Dievs pasargā no ekonomijas krīzēm un neierobežotās mantkārības grēka sekām, īpaši tos, kam visgrūtāk sagādāt visu, kas nepieciešams, lai vienkārši dzīvotu bez bada vai trūkuma.

[...]

Publicēts 01|01|2015

Bīskape electa Lauma Zušēvica

Gana raksts 2014. gada Kristus piedzimšanas svētkos, ievadot anno Domini 2015

Saka liecinieks: “Jā, es nāku drīz.” “Āmen (tiešām), nāc, Kungs Jēzu!” Jāņa atklāsmes grāmatas 22:20

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

Pēdējā no manis rakstāmā Gana rakstā lai mūs vada šie vārdi no pēdējās Bībeles grāmatas – Jāņa atklāsmes beigām: “Jā, es nāku drīz.” “Āmen, nāc, Kungs Jēzu!” Kurš ir minētais liecinieks, kas drīz sola nākt? Pats Dievs, Jēzus, jeb kāds Viņa sūtnis? To pārdomājot, varam ievērot, cik daudzveidīgi Dievs jau ir nācis šajā pasaulē: ar Savu mīlestību, ar Savu Vārdu, un it īpaši, Savā Dēlā Jēzū Kristū. Ziemassvētki ir svētki par godu Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Un reizē svētki, kas ne tikai vien atskatās senā pagātnē, bet kuros atskan apsolījums nākotnei. Apsolījums Dieva nākšanai pilnībā, godībā. Apsolījums, ka pirmkristiešu lūgšana “Maranatā” - Nāci, Kungs! – tiek uzklausīta.

[...]

Publicēts 11|12|2014

LELBĀL archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

Archibīskape Lauma Zušēvica

Archibīskaps Elmārs Ernst Rozītis ziņoja LELBĀL Baznīcas Prezidija 3. novembra sēdē, ka Baznīcas Virsvalde rakstveida balsošanā bīskapei electa Laumai Zušēvicai vienbalsīgi piešķirts amata apzīmējums “archibīskape”.

Konsekrācijas dievkalpojums notiks 2015. gadā 19. aprīlī plkst 14:00 Mt. Zion Lutheran Church, Milvokos.

Publicēts 21|11|2014

Baiba Liepiņa

LELBA JAUNĀ PĀRVALDE UN CITAS MAIŅAS

Līdz ar prāv. Laumas Zušēvicas neseno ievēlēšanu bīskapes amatā mūsu plašajā LELBĀL Baznīcā (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas), kurā sastāv visas pasaules latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas, izņemot LELB (Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu), arī LELBA (Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā), kas ir daļa no LELBĀL, sagaida maiņas, kas jau ir notikušas LELBA XIV Sinodē Milvokos. Sinode norisinājās šogad no 24. līdz 26. oktobrim.

[...]

Publicēts 12|11|2014

Edija Banka-Demandta
<1112

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *