Teksta izmērs A A A

JaunumiLATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS (LELBĀL) VIRSVALDE

ARCHIBĪSKAPE

Archib. Lauma Zušēvica


PREZIDIJS

Prezidente

Archib. Lauma Zušēvica
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53120
Tālr. (414) 421-3934
pastorlauma@gmail.com


Viceprezidenti

Prāv. Gunārs Lazdiņš (garīgais parstavis)
146 Springs CourtCarmel, IN 46033
Tālr. (317) 844-8608
glazdins@indy.rr.com

Pēteris Vīgants (laicīgais parstavis)
Schauinslandstr. 37
D-71154 Nufringen
Tālr 07032-83470
‌Peter@vigants.de


Sekretāre

Una Torstere
146 Caxton Street
Derby DE23 1RA 
Tālr. +44 1332 890475
una.torstere@gmail.com


Kasiere

Baiba Rodiņa
5820 Mountain Shadow Lane
Reno, NV  89511
Tālr. (773) 742-6331
‌liepinsbaiba@yahoo.com


E‌iropas pārstāvis

Māc. Tālis Rēdmanis

‌Horst Caspar Steig 19,
‌12353 Berlin, Germany
‌Tālr. +493026398545
Mob. tālr. + 4915128318387
‌redmanis-t@t-online.de

 

Austrālijas pārstāvis  

Miķelis Strīķis 
‌P.O.Box 53
‌Mount Victoria, NSW 2786
Tālr. +61 4 0821 7979
‌mstrikis@hotmail.com

 

LELBA laicīgā pārstāve

Sandra Kalve
6612 W. Kinnickinnic River Parkway
Milwaukee, WI  53219
Tālr. (414) 510-3808
kalvesandra@yahoo.com

 

VIRSVALDES LOCEKĻI

Garīdznieki

Archib. Lauma Zušēvica

Austrālijā – prāv. Dr. Jānis Priedkalns

LELBA kopumā – prāv. Gunārs Lazdiņš

LELBA Austrumu apg. – prāv. Anita Vārsberga-Pāža

LELBA Rietumu apg. – prāv. Dr. Daira Cilne

LELBA Vidienes apg. – prāv. Dr. Sarma Eglīte

LELBA Kanādas apg. – prāv. Dāvis Kaņeps

Lielbritānijā – prāv. Dr. Andris Abakuks

Vācijā – prāv. Klāvs Bērziņš

Zviedrijā – prāv. Zilgme Eglīte

Latvijā - prāv. Kārlis Žols 


Laji

Austrālijā – Miķelis Strīķis

‌LELBA kopumā - Sandra Kalve

‌LELBA Austrumu apg. – Katrīna Veidiņa 

‌LELBA Rietuma apg. – Tamāra Rūsis 

‌LELBA Vidienes apg. – Ivars Petrovskis 

‌LELBA Kanādas apg. – Uldis Dāboliņš 

‌Lielbritānijā – Una Torstere 

‌Vācijā – Pēteris Vīgants 

‌Zviedijā – Dr. Jānis Krēsliņš

Latvijā - Jānis Putnis
 


REVĪZIJAS KOMISIJA

Ingrida Jansone
‌68 South Street
Andover, NJ 07821
Tālr. (908) 852-0258
ibjansons@yahoo.com

Voldemārs Pelds
2323 Dixon Street
Des Moines, IA 50316
Tālr. (515) 710-1431
wally@pelds.com

Mārtiņš Pūtelis
‌144 1st Court
‌Carmel, IN  46033
‌Talr: (317) 844-0892
‌marty.putelis@cornerstonecontrols.com

‌Prāv. Zilgme Eglīte
‌Botebo 131, 
‌SE-733 99 Möklinta
Tālr. +46 (0)70 714 19 84
‌zilgme.eglite@svenskakyrkan.se
 


RĪTDIENAS FONDS


Fonda priekšsēdis 
 

Prāv. Dr. Andris Abakuks


Fonda sekretārs 

Tamara Rusis
31 Laguna Woods Drive
Laguna Niguel, CA 92677
Tālr. (949) 443-2150
trusis@cox.net


Fonda kasiere

Baiba Rodiņa


ex officio: 

‌LELBĀL Archib. Lauma Zušēvica,

LELBĀL Pārvaldes priekšnieks 
prāv. Gunārs Lazdiņš,

LELBA Teoloģijas nozares vadītājs -
vieta vakanta,

LELBĀL Virsvaldes kasiere
Baiba Rodiņa,

A.Lūša Piemiņas fonda kasiere
Nora Turkēvics
72 Woodside Ave
Toronto, ON M6P 1M1 Canada
Tālr. (416) 451-2958
norat123@rogers.com


Fonda padomdevējs prāv. Kārlis Žols

Kasieres palīgs Ivars Petrovskis LELBĀL PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ


Pārstāve 

Archib. Lauma Zušēvica
c/o Blaumaņa iela 5-9
Rīga, LV-1011


Pārstāves vietnieks
 
prāv. Kārlis Žols


Darbvedis

Māris SlokenbergsArchibīskapes asistente
Tija Abuls
2910 Pomona Ct
Brookfield, WI 53005 USA
Tālr. (262) 938-9741
tabuls@att.net 

 Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *