Teksta izmērs A A A

JaunumiLATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS (LELBĀL) VIRSVALDE

ARCHIBĪSKAPE

Archib. Lauma Zušēvica


PREZIDIJS

Prezidente

Archib. Lauma Zušēvica
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53120
Tālr. (414) 421-3934
pastorlauma@gmail.com


Viceprezidenti

Prāv. Gunārs Lazdiņš (garīgais parstavis)
146 Springs CourtCarmel, IN 46033
Tālr. (317) 844-8608
glazdins@indy.rr.com

Pēteris Vīgants (laicīgais parstavis)
Schauinslandstr. 37
D-71154 Nufringen
Tālr 07032-83470
‌Peter@vigants.de


Sekretāre

Una Torstere
146 Caxton Street
Derby DE23 1RA 
Tālr. +44 1332 890475
una.torstere@gmail.com


Kasiere

Baiba Rodiņa
5820 Mountain Shadow Lane
Reno, NV  89511
Tālr. (773) 742-6331
‌liepinsbaiba@yahoo.com


E‌iropas pārstāvis

Māc. Tālis Rēdmanis

‌Horst Caspar Steig 19,
‌12353 Berlin, Germany
‌Tālr. +493026398545
Mob. tālr. + 4915128318387
‌redmanis-t@t-online.de

 

Austrālijas pārstāvis  

Miķelis Strīķis 
‌P.O.Box 53
‌Mount Victoria, NSW 2786
Tālr. +61 4 0821 7979
‌mstrikis@hotmail.com

 

LELBA laicīgā pārstāve

Sandra Kalve
6612 W. Kinnickinnic River Parkway
Milwaukee, WI  53219
Tālr. (414) 510-3808
kalvesandra@yahoo.com

 

VIRSVALDES LOCEKĻI

Garīdznieki

Archib. Lauma Zušēvica

Austrālijā – prāv. Dr. Jānis Priedkalns

LELBA kopumā – prāv. Gunārs Lazdiņš

LELBA Austrumu apg. – prāv. Anita Vārsberga-Pāža

LELBA Rietumu apg. – prāv. Dr. Daira Cilne

LELBA Vidienes apg. – prāv. Dr. Sarma Eglīte

LELBA Kanādas apg. – prāv. Dāvis Kaņeps

Lielbritānijā – prāv. Dr. Andris Abakuks

Vācijā – prāv. Klāvs Bērziņš

Zviedrijā – prāv. Zilgme Eglīte

Latvijā - prāv. Kārlis Žols 


Laji

Austrālijā – Miķelis Strīķis

‌LELBA kopumā - Sandra Kalve

‌LELBA Austrumu apg. – Katrīna Veidiņa 

‌LELBA Rietuma apg. – Tamāra Rūsis 

‌LELBA Vidienes apg. – Ivars Petrovskis 

‌LELBA Kanādas apg. – Uldis Dāboliņš 

‌Lielbritānijā – Una Torstere 

‌Vācijā – Pēteris Vīgants 

‌Zviedijā – Dr. Jānis Krēsliņš

Latvijā - Jānis Putnis
 


REVĪZIJAS KOMISIJA

Ingrida Jansone
‌68 South Street
Andover, NJ 07821
Tālr. (908) 852-0258
ibjansons@yahoo.com

Voldemārs Pelds
2323 Dixon Street
Des Moines, IA 50316
Tālr. (515) 710-1431
wally@pelds.com

Mārtiņš Pūtelis
‌144 1st Court
‌Carmel, IN  46033
‌Talr: (317) 844-0892
‌marty.putelis@cornerstonecontrols.com

‌Prāv. Zilgme Eglīte
‌Botebo 131, 
‌SE-733 99 Möklinta
Tālr. +46 (0)70 714 19 84
‌zilgme.eglite@svenskakyrkan.se
 


RĪTDIENAS FONDS


Fonda priekšsēdis 
 

Prāv. Dr. Andris Abakuks


Fonda sekretārs 

Tamara Rusis
31 Laguna Woods Drive
Laguna Niguel, CA 92677
Tālr. (949) 443-2150
trusis@cox.net


Fonda kasiere

Baiba Rodiņa


ex officio: 

‌LELBĀL Archib. Lauma Zušēvica,

LELBĀL Pārvaldes priekšnieks 
prāv. Gunārs Lazdiņš,

LELBA Teoloģijas nozares vadītājs -
vieta vakanta,

LELBĀL Virsvaldes kasiere
Baiba Rodiņa,

A.Lūša Piemiņas fonda kasiere
Nora Turkēvics
72 Woodside Ave
Toronto, ON M6P 1M1 Canada
Tālr. (416) 451-2958
norat123@rogers.com


Fonda padomdevējs prāv. Kārlis Žols

Kasieres palīgs Ivars Petrovskis LELBĀL PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ


Pārstāve 

Archib. Lauma Zušēvica
c/o Blaumaņa iela 5-9
Rīga, LV-1011


Pārstāves vietnieks
 
prāv. Kārlis Žols


Darbvedis

Māris SlokenbergsArchibīskapes asistente
Tija Abuls
2910 Pomona Ct
Brookfield, WI 53005 USA
Tālr. (262) 938-9741
tabuls@att.net 

 Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *