Teksta izmērs A A A

Jaunumi

saites

LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas):
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
http://www.draudze.org.uk
Rīgas Evaņģēliskā draudze
www.redraudze.lv
Latviešu ev. lut. Baznīca Vācijā
http://www.baznica.de
Melburnas latviešu ev. lut. draudze http://www.svetakrustadraudze.org.au/
Latviešu ev. lut. Baznīca Zviedrijā
http://www.draudzes.se/
Kristus Apvienotā evanģēliski luteriskā draudze Īrijā
www.irijasdraudze.org

LELBA (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā):

www.lelba.org/lv

V
ācu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Latvijā

www.kirche.lv

LELB (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca):
www.lelb.lv

Bībele un tās izpētes materiāli:
http://bibele.lv/

Latvijas Bībeles biedrība:
http://www.bibelesbiedriba.lv/

The Olive Tree (The Bible Study App):
http://www.olivetree.com/

LLSTA (Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība):
http://www.sieviesuordinacija.lv/

Amerikas latviešu baptistu apvienības grāmatu galds:
http://www.latvianbaptistsinamerica.org/Gramatu_Galds.html

PBLA (Pasaules brīvo latviešu apvienība):
http://www.pbla.lv/<br

Portāls par latviešiem Īrijā "Pašiem sava republika":
baltic-ireland.ie

Portāls "Latvieši Amerikā":
www.latvianusa.com

Portāls "Latvieši Lielbritanija":
http://latviesiem.co.uk

LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Service):
http://lirs.org/

Latviešu laikraksts "Laiks":
http://www.laiks.us/

Latviešu laikraksts "Latvija Amerikā":
www.latviancentre.org/latvijaamerikaen

Latviešu laikraksts "Brīvā Latvija":
http://www.brivalatvija.lv

Austrālijas latvietis:
http://www.australijaslatvietis.com.au/

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *