Teksta izmērs A A A

Jaunumi

saites

LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas):
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
http://www.draudze.org.uk
Rīgas Evaņģēliskā draudze
www.redraudze.lv
Latviešu ev. lut. Baznīca Vācijā
http://www.baznica.de
Melburnas latviešu ev. lut. draudze http://www.svetakrustadraudze.org.au/
Latviešu ev. lut. Baznīca Zviedrijā
http://www.draudzes.se/
Kristus Apvienotā evanģēliski luteriskā draudze Īrijā
www.irijasdraudze.org

LELBA (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā):

www.lelba.org/lv

V
ācu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Latvijā

www.kirche.lv

LELB (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca):
www.lelb.lv

Bībele un tās izpētes materiāli:
http://bibele.lv/

Latvijas Bībeles biedrība:
http://www.bibelesbiedriba.lv/

The Olive Tree (The Bible Study App):
http://www.olivetree.com/

LLSTA (Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība):
http://www.sieviesuordinacija.lv/

Amerikas latviešu baptistu apvienības grāmatu galds:
http://www.latvianbaptistsinamerica.org/Gramatu_Galds.html

PBLA (Pasaules brīvo latviešu apvienība):
http://www.pbla.lv/<br

Portāls par latviešiem Īrijā "Pašiem sava republika":
baltic-ireland.ie

Portāls "Latvieši Amerikā":
www.latvianusa.com

Portāls "Latvieši Lielbritanija":
http://latviesiem.co.uk

LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Service):
http://lirs.org/

Latviešu laikraksts "Laiks":
http://www.laiks.us/

Latviešu laikraksts "Latvija Amerikā":
www.latviancentre.org/latvijaamerikaen

Latviešu laikraksts "Brīvā Latvija":
http://www.brivalatvija.lv

Austrālijas latvietis:
http://www.australijaslatvietis.com.au/
PAZIŅOJUMS
LELBĀL Latvijas iecirkņa Aizputes ev. lut. draudze meklē mācītāju pilna laika darbam draudzē. 
Draudze var nodrošināt mācītāju ar dzīves vietu Aizputē.

Kandidātus lūdzam pieteikties pie LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvesta Kārļa Žola, tel: 26635035
vai e-pastā:
karliszols@gmail.com,  vai pie Aizputes draudzes priekšnieces Birutas Neiburgas, tel: 25914730.
 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *