Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Latvijas Simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla

Laikrakstā "Latvietis" lasām, ka “2018. gada 10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece Japānā Dace Treija-Masī viesojās Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcā Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus… Košie, dzīvespriecīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas Simtgades gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums Šizuokas slimnīcas bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos. Šizuokas bērnu slimnīcas direktors Kisaburo Sakamoto un vēstniece bija vienisprātis, ka šādi krāsaini, sirsnīgi zīmējumi sniedz bērniem pozitīvas emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem veidojas labāka izpratne un interese par Latviju, raugoties uz to ar Latvijas bērnu acīm.” Kas par vienreizēju velti!

[...]
Publicēts 02|11|2018

+ Lauma Archibīskape LELBāL

Oktobris, 2018: Turpinās konkurss par jaunā LELBāL zīmola izstrādi

Ievērojot no dažādām pasaules malām nākušo un LELBāL Virsvaldes izteikto lūgumu, izsludinām Baznīcas emblēmas konkursa projektu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 2018. gada 31. decembrim (pasta zīmogs).
LELBāL izveidota Konkursa komisija iesniegtos projektus izvērtēs un rezultātus paziņos līdz 2019. gada 31. janvārim.
Konkursa nolikumu, paskairojumus par konkursa norisi, tehniskajām un citām prasībām iespējams saņemt, rakstot uz e-pasta adresi: lelbal.konkurss@gmail.com  
N
olikums: [...]
Publicēts 02|11|2018

Oktobris, 2018: Porvo baznīcu saimes sanāksme 11.-14. oktobrī Tallinā

Anglijas anglikāņu baznīcas un Igaunijas un Latvijas luterāņu baznīcu sadraudzības nolīguma 80 gadi.

Gadskārtējā Porvo baznīcu saimes sanāksme šogad notika Tallinā, sākot 11. oktobrī ar kontaktgrupas sēdi. Porvo saimē ietilpst Skandināvijas, Baltijas, Dānijas un Anglijas luterāņu baznīcas un Rietumeiropas anglikāņu baznīcas. Katrai baznīcai ir savs pārstāvis kontaktgrupā. Latvijas. ev. lut. baznīca ārpus Latvijas (LELBāL) ir Porvo saimes locekle un sēdē piedalījās tās pārstāvis prāvests Dr. Andris Abakuks. Latvijas ev. lut. baznīcai (LELB) ir novērotājas statuss, bet šoreiz iztrūka tās pārstāvis. Kontaktgrupas loma ir uzturēt kontaktus starp baznīcām, izvērtēt sadarbību un plānot nākotnes darbu. Kontaktgrupas locekļi labi zina, kādas ir grūtības sadarboties ar LELB, bet vēlējās dzirdēt LELBāL pārstāvja viedokli par sadarbības iespējām starp LELB un LELBāL. Nākamā Porvo saimes sanāksme paredzēta Portugāles anglikāņu baznīcas izkārtojumā 2019. gadā, 10.-13. oktobrī, visticamāk Porto pilsētā par tēmu Kristiešu publiskā balss plašākā sabiedrībā. [...]
Publicēts 02|11|2018

Andris Abakuks
Arhīvs
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *