Teksta izmērs A A A

Jaunumi

No rīta līdz vakaram

Pūpolsvētdienas rītā, kā jau ierasts pēdējās nedēļās, Dievs mūs ir svētījis ar arvien augošām iespējām kopā pavadīt laiku lūgšanās un interneta dievkalpojumos, ko ar apbrīnojamu dedzību sagatavo mūsu Baznīcas garīdznieki, bieži kopā ar darbīgiem draudžu locekļiem. Ticu, ka jūs, tāpat kā es - mēs visi esam tik pateicīgi katram un katrai no mūsu ordinētiem un neordinētiem Kristus kalpiem, kas saved mūs kopā virtuālā pasaulē. Šajos neziņas tik pilnos laikos, kad esam spiesti būt atdalīti, rodas iespējas samazināt attālumu mūsu starpā pavisam negaidītā veidā.

Mēs labāk un pilnīgāk iepazīstamies ar tiem, kas mūsu Baznīcā kalpo citās draudzēs, pilsētās un valstīs. Paldies jums, kas mums dāvināt savus svētīgos, dvēseli dziedinošos, Gara iedvesmotos darba augļus! Paldies par katra kalpošanu draudzēs! Tiek apzvanīti draudžu locekļi, tiek gādāts par tiem, kas nespēj sagādāt sev vajadzīgo ēdienu vai zāles. Tiek arī pārsteigti tie, kas atver savas mājas durvis un atrod tur citu draudzes locekļu atstāstos palmu un pūpolu zarus. Tiek stiprinātas un mierinātas dvēseles Kristus mīlestībā. Šis žēlastības spēks vieno mūs Viņā, kurš, dodoties prom no šīs zemes, vienlaicīgi solīja: “Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mt. 28:20) Dievs ir mūžīgs! Viņā laiks nekad nebeidzas. Šī krīze beigsies, bet, kā 136. psalma 26. pantā lasām: “Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Uz mūžiem ir Viņa žēlastība, un tā arī šodien ir klāt – tuvumā un tālumā.

 

[...]
Publicēts 05|04|2020
+ Lauma Zušēvica

Palmu svētdiena


Palmarum

Dievs, mīļais Debestēvs, šī nedēļa tik atšķirīga no visām citām - dodamies no tumsas gaismā, no Pestītāja Jēzus sāpēm, ciešanām un krusta nāves uz nāves uzvaru. Bēdu asaras pārvēršas priekā. Tu atdevi savu Dēlu par mums savā žēlastībā, lai mūs atbrīvotu no grēka varas. Tavas mīlestības dziļuma priekšā izbrīnā mēs pateicamies. Kungs Jēzu, Tu tik daudz cieti un nomiri par mums. Tu gāji cīņā ar nāvi un uzvarēji. Mēs lūdzam, Kungs, paēdini mūsu dvēseles, ka spējam arvien dziļāk ticēt šim brīnumam, kas mūs atbrīvo no visa, kas varētu šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Tevī. Tā dāvina mūžīgās dzīvības svētību. Dievs Svētais Gars, turpini mūs iedvesmot, radi ilgas savus jautājumus un izsalkumu uzticēt Viņam, kas mūs vieno gaviļu pilnās Lieldienu dziesmās, jo Viņš dzīvo, un mums būs dzīvot ar! Āmen. (Lauma Zušēvica)

Lasījumi katrai dienai:
Palmu svētdiena
05.04.Sv * Lūkas ev. 19: 29-40

06.04.P * Jāņa ev. 15: 12-17
07.04.O * Jāņa ev. 11: 1-2, 32-42
08.04.T * Jāņa ev. 14: 1-3 un 29

Zaļā Ceturtdiena
09.04.C * Marka ev. 14: 22-42

Lielā Piektdiena
10.04.P * Jāņa ev. 3:16 un Lūkas ev. 23: 32-47

Klusā sestdiena
11.04.S * Mateja ev. 26: 59-68 un Jesajas gr. 53: 4-7

Kristus Augšāmcelšanās!
12.04. Sv * Mateja ev. 28: 1-10; Pāv. Vēst. Filipiešiem 4: 4-9, 19

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 05|04|2020

Sēru vēsts

Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Dalos ar sēru vēsti, ka Latvijā 29. martā 92. gadu vecumā mira Vidienes apgabala garīdznieks - mācītājs emeritus Vitauts Grīnvalds.


Pateicamies Dievam par Vitauta ilggadīgo kalpošanu Dievam par godu un mums par svētību! Vitauts dzima 1927. gada 1. novembrī un viņu ordinēja 1957. gada 14. maijā.


Dāvida psalms: “...Pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas, Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes! Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!" (Psalms 73:23-26)


Lai Dieva miers apņem sērotājus! Ieslēgsim tos savās lūgšanās.


LELBA Vidienes Apgabala garīgā vadītāja

Sarma Eglīte, prāveste
Publicēts 01|04|2020
prāveste
Sarma Eglīte
Arhīvs

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *