Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Saiva, Brigita

Amats:Mācītāja emer.
Datumi:Ord. diak. 17.nov. 1990., ord. 8.jūl. 2013.
Kalpo:Kvīnslandes draudzē
Kontakti:+61 2 6581 1229; gbsaiva@gmail.com

Kvīnslandes Latviešu  ev. lut. draudze  godināja savu mācītāju Brigitu Saivu un pateicās par viņas 25 gadu kalpošanu Dievam un draudzei ar dievkalpojumu un jubilejas mielastu sestdien, 21. novembrī.

  1. gada 17. novembrī viņu diakona amatā ieveda mācītājs Ivars Osis, kā prāvesta Laimoņa Mušinska garīgais vietnieks, un jau nākamā diena Brigita vadīja 18. novembra dievkalpojumu kopā ar mācītāju Albertu Oliņu. Brigitu mācītāja amatā ordinēja LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, 2013. gada 8. jūlijā Rīgā. (Red.: Skat. rakstu: http://www.laikraksts.com/raksti/3664)

Šoreiz dievkalpojumu vadīja prāvests Jānis Priedkalns kopā ar Brigitu Saivu, un mēs dziedājām tās pašas dziesmas, ko viņas ordinācijā pirms 25 gadiem. Prāvests nolasīja un Brigitai pasniedza apsveikumu no arhibīskapes Laumas Zušēvicas, kas apliecināja, ka LELBĀL prezidijs Brigitai piešķir emeritūru par uzticīgu kalpošanu; viņa arī raksta: „Jau 25 gadus Tu, Svētā Gara iedvesmota, kalpoji Kristum, aprūpēji citus un atvēri sirdis Dieva patiesībai, žēlastībai un prieka vēstij! Dievs Tev arī dāvināja skaistu balsi un spējas Viņu teikt un slavēt caur šiem mūzikāliem talantiem! Gan Austrālijā, gan Latvijā, Tu gadiem esi sapulcinājusi mūziķus, kas kopā snieguši izcilus koncertus, kas nesuši godu Dievam un svētību katram, kas caur radītajām skaņām tuvojas Viņam un savai tautai.

Šodien, lai īpaši skaisti atskan visu balsis! Šī kopā radītā pateicības dziesma Tev lai ir stiprinājums un iepriecinājums!

Svētā Gara iedvesmota, dodies tik pretim nākotnei ticības, cerības un Kristus mīlestības spēka svētīta.“

Pēc dievkalpojuma pie mielasta galda draudze Brigitai pateicās, pasniedza dāvanu un lūdza sagriezt lielo jubilejas kliņģeri. Priecājamies, ka klāt varēja būt arī viņas dzīves biedrs Guntars Saiva un fotogrāfijās uztvert šo notikumu atmiņām. Paldies, mīļā Brigita, ka tik ilgi un uzticīgi mēroji garo ceļu no Sidnejas, lai vienmēr būtu pie mums dievkalpojumos un apmeklētu draudzes locekļus!

Māra Siksna
« atpakaļ

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *