Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Priedkalns, Dr. Jānis

Amats:Prāvests
Datumi:Ord. diak. 22.jūl. 1990., ord. 8.jūl. 2013.
Kalpo:Adelaides draudzē
Kontakti:+61 8 8379 6983 ; jpuika@chariot.net.au

LELBĀL Austrālijas/Jaunzēlandes apg. prāvests, kalpo LELBĀL Adelaides draudzē

Ordinēts: diakons 20.VII 1990., mācītājs 8.VII 2013., prāvests 13.IV 2014.

Adelaides Universitātes Medicīnas fakultātes emeritēts profesors anatomijā, histoloģijā, embrioloģijā,neuroendokrīnoloģijā;  Latvijas Univ. Goda doktors; Latvijas Lauksaimniecības univ. Goda doktors;  Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis;  Latvijas 6.Saeimas deputāts, Latvijas bij. vēstnieks ANO Ņujorkā

Koordinātas: dzīvesvieta 2 Collyer Court, Linden Park, SA 5065, Australia; tālr. +618 8379 6983; <jpuika@chariot.net.au>

« atpakaļ

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *