Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Adelaides draudze

Adrese:23 Rose Terrace Wayville, SA 5034
Mājas lapa:http://laaj.org.au/en/organizations/latvian-ev-lutheran-church-in-adelaide/
Kalpo:Prāvests Dr. Jānis Priedkalns ; Diakons Dr. Ivars Ozols
Kontakti:

http://laaj.org.au/en/organizations/latvian-ev-lutheran-church-in-adelaide/
« atpakaļ
PAZIŅOJUMS
LELBĀL Latvijas iecirkņa Aizputes ev. lut. draudze meklē mācītāju pilna laika darbam draudzē. 
Draudze var nodrošināt mācītāju ar dzīves vietu Aizputē.

Kandidātus lūdzam pieteikties pie LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvesta Kārļa Žola, tel: 26635035
vai e-pastā:
karliszols@gmail.com,  vai pie Aizputes draudzes priekšnieces Birutas Neiburgas, tel: 25914730.
 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *