Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Archib. Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma dziesmu lapiņa 
Vairāki ir lūguši redzēt dziesmu lapiņu no archib. Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma. Lūdzu piespiest ‘lasīt tālāk >>’ lasīt tālāk »
iesūtīts: 04.05.2015
Dr. Fritz Kristberga sprediķis laju vadītiem dievkalpojumiem 19. aprīlī – Lieldienu laika 3. svētdienā. 
LELBA’s Pārvaldes priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš ir lūdzis LELBA’s teoloģijas nozares vadītājam prāvestam un Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājam Dr. Fritz Kristbergam uzrakstīt sprediķi laju vadītiem dievkalpojumiem 19. aprīlī – Lieldienu laika 3. svētdienā. lasīt tālāk »
iesūtīts: 04.05.2015
Lūgšanās ar Nepalas zemestrīcē cietušajiem 

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Kā ziniet, Nepalā ir notikusi zemestrīce, kas savās pēdās atstājusi sēras, bailes, izmisumu un lielas vajadzības. Aicinu aizlūgt par mirušiem un visiem, kas cietuši. Pievienoju LELBA vidienes apgabala garīgās vadītājas vietas izpildītāja māc. Ilzes Larsen uzrakstīto lūgšanu un aicinājumu palīdzēt.

Lai Dievs svētī un stiprina, mierina un iedrošina.

Jūsu

+ Lauma

archibīskape

lasīt tālāk »

iesūtīts: 26.04.2015
Ierakstītas 57 baznīcas dziesmu meldijas 
Sveicināti!

“Kaut dziesmā izdziedāt to spētu, ko gaišā priekā glabā sirds,” - tā iesākas viena no baznīcas dziesmām. Bet dažreiz dziedāšanai der atbalsts.

Pateicoties Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā atbalstam, ir ierakstītas 57 baznīcas dziesmu meldijas, pa trim pantiņiem no katras. Galvenais pavadījums ir klavieres; daudzām dziesmām papildus ierakstīta blokflauta vai akordeons, lai papildinātu klavieru skaņu.

Ideja šim projektam radās no mazām draudzēm, kuŗām nav sava ērģelnieka, kas spēlētu dievkalpojumos. Bet ieraksti der arī svētbrīžiem mītnēs, pansionātos vai kādam sadraudzības brīdim mājās.

lasīt tālāk »

iesūtīts: 04.04.2015
Mūžībā aizgājis prāvests emeritus Juris Jurģis (10.5.1927 – 3.12.2014) 
Pēkšņi, bet mierīgi 3. decembrī miris prāvests emeritus Juris Jurģis. lasīt tālāk »
iesūtīts: 11.12.2014
DR. ANDRA ABAKUKA JAUNĀ GRĀMATA  
Grāmatu var pasūtīt caur Amazon.com lasīt tālāk »
iesūtīts: 03.11.2014
Savstarpēja atzīšana kopējam darbam 
Anglikāņu baznīcas Yorkas archibīskapa rezidencē Bishopthorpe šī gada 19. septembrī svinīgā dievgalda dievkalpojumā tika parakstīts savstarpējas pilnīgas atzīšanas un ciešas sadarbības līgums starp Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL) un Eiropas anglikāņu kā arī Skandināvijas un Baltijas luterāņu baznīcām. lasīt tālāk »
Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis iesūtīts: 09.10.2014
Rītdienas fonda un archib. A. Lūša piemiņas fonda ziņojums 
Fondu mērķis ir gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam mūsu Baznīcā, liekot uzsvaru uz tās un draudžu tiešām vajadzībām. Atbalstītas tiek teoloģijas studijas visos līmeņos, arī draudžu darbinieku izglītība un pasākumi, kas veicina draudžu garīgo dzīvi. RF turpina LUTF darbinieku atbalstu ar $6000.- divreiz gadā. LELBA 2009. gadā RF rīcībā nodeva $13,314 LUTF studentu stipendijām; izsniedzot apm. $2000.- gadā, šie līdzekļi ir izlietoti 2015. gadā, un turpmāk tiks izsniegti no AALPF šo stipendiju veltot archib. A. Lūša piemiņai. Viņa ģimene šo fondu ir atbalstījuši ar ievērojamiem ziedojumiem. lasīt tālāk »
Juris Cilnis, Sietlā, 2014.g. septembrī iesūtīts: 01.09.2014
12

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *