Teksta izmērs A A A

Jaunumi

RĪTDIENAS FONDS UN ARCHIBĪSKAPA ARNOLDA LŪŠA PIEMIŅAS FONDS 
Mīļās latviešu draudzes plašajā pasaulē! Šis ir pārmaiņu un arī neziņas pilns laiks ne tikai lielās pasaules norisēs, bet nereti arī mums tik tuvās un pazīstamās norisēs un vietās kā mūsu draudzes. Domāju, ka lielākā daļa latviešu draudžu locekļu ārpus Latvijas jūt, kā draudžu dzīve iepriekšējos dažos gados ir mainījusies. Maiņas ir gan draudžu locekļu skaitā, kas ASV un Kanādas latviešu draudzēs sarūk, bet daudzviet Eiropas latviešu draudzēs palielinās, maiņas ir arī draudžu locekļu demogrāfiskajā statistikā, kas rāda, ka ASV un Kanādas latviešu draudzes noveco, bet Eiropas latviešu draudzēs pieplūst jauni cilvēki no Latvijas. Tas viss ir daļa no šodienas LELBĀL. lasīt tālāk »
iesūtīts: 12.12.2015
NOSTĀJA PAR TAISNĪGUMU DZIMUMU JAUTĀJUMOS - Lutheran World Federation “Gender Justice Policy” tulkojis prāv. Kārlis Žols 
Prāv. Kārlis Žols ir pārtulkojis Lutheran World Federation “Gender Justice Policy”. lasīt tālāk »
iesūtīts: 02.11.2015
Archib. Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma dziesmu lapiņa 
Vairāki ir lūguši redzēt dziesmu lapiņu no archib. Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojuma. Lūdzu piespiest ‘lasīt tālāk >>’ lasīt tālāk »
iesūtīts: 04.05.2015
Dr. Fritz Kristberga sprediķis laju vadītiem dievkalpojumiem 19. aprīlī – Lieldienu laika 3. svētdienā. 
LELBA’s Pārvaldes priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš ir lūdzis LELBA’s teoloģijas nozares vadītājam prāvestam un Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājam Dr. Fritz Kristbergam uzrakstīt sprediķi laju vadītiem dievkalpojumiem 19. aprīlī – Lieldienu laika 3. svētdienā. lasīt tālāk »
iesūtīts: 04.05.2015
Lūgšanās ar Nepalas zemestrīcē cietušajiem 

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Kā ziniet, Nepalā ir notikusi zemestrīce, kas savās pēdās atstājusi sēras, bailes, izmisumu un lielas vajadzības. Aicinu aizlūgt par mirušiem un visiem, kas cietuši. Pievienoju LELBA vidienes apgabala garīgās vadītājas vietas izpildītāja māc. Ilzes Larsen uzrakstīto lūgšanu un aicinājumu palīdzēt.

Lai Dievs svētī un stiprina, mierina un iedrošina.

Jūsu

+ Lauma

archibīskape

lasīt tālāk »

iesūtīts: 26.04.2015
Ierakstītas 57 baznīcas dziesmu meldijas 
Sveicināti!

“Kaut dziesmā izdziedāt to spētu, ko gaišā priekā glabā sirds,” - tā iesākas viena no baznīcas dziesmām. Bet dažreiz dziedāšanai der atbalsts.

Pateicoties Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā atbalstam, ir ierakstītas 57 baznīcas dziesmu meldijas, pa trim pantiņiem no katras. Galvenais pavadījums ir klavieres; daudzām dziesmām papildus ierakstīta blokflauta vai akordeons, lai papildinātu klavieru skaņu.

Ideja šim projektam radās no mazām draudzēm, kuŗām nav sava ērģelnieka, kas spēlētu dievkalpojumos. Bet ieraksti der arī svētbrīžiem mītnēs, pansionātos vai kādam sadraudzības brīdim mājās.

lasīt tālāk »

iesūtīts: 04.04.2015
Mūžībā aizgājis prāvests emeritus Juris Jurģis (10.5.1927 – 3.12.2014) 
Pēkšņi, bet mierīgi 3. decembrī miris prāvests emeritus Juris Jurģis. lasīt tālāk »
iesūtīts: 11.12.2014
DR. ANDRA ABAKUKA JAUNĀ GRĀMATA  
Grāmatu var pasūtīt caur Amazon.com lasīt tālāk »
iesūtīts: 03.11.2014
Savstarpēja atzīšana kopējam darbam 
Anglikāņu baznīcas Yorkas archibīskapa rezidencē Bishopthorpe šī gada 19. septembrī svinīgā dievgalda dievkalpojumā tika parakstīts savstarpējas pilnīgas atzīšanas un ciešas sadarbības līgums starp Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL) un Eiropas anglikāņu kā arī Skandināvijas un Baltijas luterāņu baznīcām. lasīt tālāk »
Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis iesūtīts: 09.10.2014
Rītdienas fonda un archib. A. Lūša piemiņas fonda ziņojums 
Fondu mērķis ir gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam mūsu Baznīcā, liekot uzsvaru uz tās un draudžu tiešām vajadzībām. Atbalstītas tiek teoloģijas studijas visos līmeņos, arī draudžu darbinieku izglītība un pasākumi, kas veicina draudžu garīgo dzīvi. RF turpina LUTF darbinieku atbalstu ar $6000.- divreiz gadā. LELBA 2009. gadā RF rīcībā nodeva $13,314 LUTF studentu stipendijām; izsniedzot apm. $2000.- gadā, šie līdzekļi ir izlietoti 2015. gadā, un turpmāk tiks izsniegti no AALPF šo stipendiju veltot archib. A. Lūša piemiņai. Viņa ģimene šo fondu ir atbalstījuši ar ievērojamiem ziedojumiem. lasīt tālāk »
Juris Cilnis, Sietlā, 2014.g. septembrī iesūtīts: 01.09.2014
12

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *