Teksta izmērs A A A

Jaunumi

LELBAi Jauns Kasiera Vietas Izpildītājs

iesūtīts: 02.09.2016
Vēlos Jūs iepazīstināt ar mūsu jauno LELBAs kasieri Andri Celchertu.

Ar šo vēstuli vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu jauno LELBAs kasieri Andri Celchertu. Kopš bijušais kasieris Jānis Eizis uzdeva savu darbu veselības dēļ, liela palīdze mums ir bijusi Baiba Liepiņa kas centīgi ir sagatavojusi visus attiecīgos dokumentus lai tos nodotu tālāk. Mācītāja Dr. Sarma Eglīte mums ieteica apsvērt Andri Celchertu kā labu kandidātu kasiera amatam. Pārvaldei bija iespēja ar viņu izrunāties un vienbalsīgi apstiprināja kā pagaidu LELBAs kasieri līdz nākamai Sinodei 2017.g. Pievienoju mazu dzīves aprakstu un bildi no Andra Celcherta.

 Andris drīzumā izsūtīs atgādinājumus nokārtot savas nodevas, būsim atsaucīgi un palīdzēsim mūsu baznīcai būt stiprai un uzticīgai Dievam kalpojot.

Sirsnībā Kristū.

Prāv. Gunārs Lāzdiņš

Andris Celcherts dzima un uzauga Klīvlandē un Klīvlandes Apvienotā ev. lut. draudzē. 1977. gada pavasarī Andris no Cleveland State University ieguva Bachelor of Business Administration grādu un uzsāka darbu Ohio Department of Taxation, kur viņš nostrādāja līdz 2008. gadam, kad nolēma aiziet agrā pensijā, lai aprūpētu savus vecākus. Darba galvenie pienākumi bija: nodokļu inspekcijas, revizījas un datora programmu izveidošana, pārbaudīšana un ievadīšana Ohio pavalstī. Andris kalpo Draudzes padomē kopš 1978. gada un vairākus gadus strādā Draudzes valdē. Viņš nesen uzņēmās Pērminderu vecākā pienākumus, kā arī pārņēma draudzes grāmatvedību - kases grāmatas tad arī "datorizēja". Andris ir Klīvlandes latviešu kreditsabiedrības ilggadīgs valdes loceklis un kopš 2013. gada ir tās priekšnieks. Pēdejos Dziesmu svētkos Klīvlandē, Andris bija galvenais kasieris. No 2013. gada janvāŗa līdz 15. gada decembrim Andris bija savas pilsētas ievēlēts valdes loceklis - Brooklyn City Councilman.

Andris P. Celcherts
andris.celcherts@att.net 1
385 Andrews Ave.,
Lakewood, OH 44107

Ziedojumus Rītdienas Fondam un Misijas Fondam turpināt sūtīt LELBĀL kasierim Ivaram Petrovskim, 5239 E Woodmeade Ct. SE, Ada, MI 49301 

« atpakaļ

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *