Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Draudžu Dienas Gaŗezerā 2016

iesūtīts: 02.05.2016
Satiksimies Draudžu Dienās šogad no 9. līdz 12. jūnijam, lai atzīmētu LELBA 40 gadu jubileju! Būsim kopā, svinēsim, atcerēsimies aizvadītos 40 un raudzīsimies uz nākamajiem gadiem kopīgā svētceļojumā!

Draudžu Dienu lektors – Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls ar lekciju ciklu “40 gadi un tālāk”.

Caur dievkalpojumiem, lūgšanām, Bībeles stundām, pēcpusdienu ievirzēm bērniem un pieaugušajiem, kā arī vakara aktivitātēm, pateiksimies Dievam par visu, kas mums dots šajos 40 gados un izlūgsimies izaugsmes svētītus nākamos gadus LELBAi!

Sīkāka informācija pie Evaņģelizācijas nozares vadītājas māc. Gundegas Puidzas: puidza@yahoo.com vai pa tel. 708-453-0534.

Uz tikšanos Gaŗezerā!

Informāciju par programmu un ievirzēm, pieteikšanās formas un sīkāku informāciju var dabūt LELBA majas lapā.

Lūdzam nosūtīt  pieteikšanās anketu kopā ar samaksu līdz 10. maijam Baibai Liepiņai: 4513 N Laporte Ave, Chicago, IL 60630-3915 (liepinsbaiba@yahoo.com, 773-202-8416). Čekus rakstīt uz LELBA vārdu ar piezīmi DD 2016.

« atpakaļ

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *