Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Draudžu Dienas Gaŗezerā 2016

iesūtīts: 02.05.2016
Satiksimies Draudžu Dienās šogad no 9. līdz 12. jūnijam, lai atzīmētu LELBA 40 gadu jubileju! Būsim kopā, svinēsim, atcerēsimies aizvadītos 40 un raudzīsimies uz nākamajiem gadiem kopīgā svētceļojumā!

Draudžu Dienu lektors – Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls ar lekciju ciklu “40 gadi un tālāk”.

Caur dievkalpojumiem, lūgšanām, Bībeles stundām, pēcpusdienu ievirzēm bērniem un pieaugušajiem, kā arī vakara aktivitātēm, pateiksimies Dievam par visu, kas mums dots šajos 40 gados un izlūgsimies izaugsmes svētītus nākamos gadus LELBAi!

Sīkāka informācija pie Evaņģelizācijas nozares vadītājas māc. Gundegas Puidzas: puidza@yahoo.com vai pa tel. 708-453-0534.

Uz tikšanos Gaŗezerā!

Informāciju par programmu un ievirzēm, pieteikšanās formas un sīkāku informāciju var dabūt LELBA majas lapā.

Lūdzam nosūtīt  pieteikšanās anketu kopā ar samaksu līdz 10. maijam Baibai Liepiņai: 4513 N Laporte Ave, Chicago, IL 60630-3915 (liepinsbaiba@yahoo.com, 773-202-8416). Čekus rakstīt uz LELBA vārdu ar piezīmi DD 2016.

« atpakaļ
PAZIŅOJUMS
LELBĀL Latvijas iecirkņa Aizputes ev. lut. draudze meklē mācītāju pilna laika darbam draudzē. 
Draudze var nodrošināt mācītāju ar dzīves vietu Aizputē.

Kandidātus lūdzam pieteikties pie LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvesta Kārļa Žola, tel: 26635035
vai e-pastā:
karliszols@gmail.com,  vai pie Aizputes draudzes priekšnieces Birutas Neiburgas, tel: 25914730.
 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *