Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Draudžu Dienas Gaŗezerā 2016

iesūtīts: 02.05.2016
Satiksimies Draudžu Dienās šogad no 9. līdz 12. jūnijam, lai atzīmētu LELBA 40 gadu jubileju! Būsim kopā, svinēsim, atcerēsimies aizvadītos 40 un raudzīsimies uz nākamajiem gadiem kopīgā svētceļojumā!

Draudžu Dienu lektors – Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls ar lekciju ciklu “40 gadi un tālāk”.

Caur dievkalpojumiem, lūgšanām, Bībeles stundām, pēcpusdienu ievirzēm bērniem un pieaugušajiem, kā arī vakara aktivitātēm, pateiksimies Dievam par visu, kas mums dots šajos 40 gados un izlūgsimies izaugsmes svētītus nākamos gadus LELBAi!

Sīkāka informācija pie Evaņģelizācijas nozares vadītājas māc. Gundegas Puidzas: puidza@yahoo.com vai pa tel. 708-453-0534.

Uz tikšanos Gaŗezerā!

Informāciju par programmu un ievirzēm, pieteikšanās formas un sīkāku informāciju var dabūt LELBA majas lapā.

Lūdzam nosūtīt  pieteikšanās anketu kopā ar samaksu līdz 10. maijam Baibai Liepiņai: 4513 N Laporte Ave, Chicago, IL 60630-3915 (liepinsbaiba@yahoo.com, 773-202-8416). Čekus rakstīt uz LELBA vārdu ar piezīmi DD 2016.

« atpakaļ

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *