Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā (LELBA) LIRS Nozare

iesūtīts: 08.03.2016
2016. gada Kristus Ciešanu laika gadskārtējais aicinājums LELBA draudzēm atbalstīt Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) bēgļu aprūpes darbu

Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku... (Lk. 2:10)

Varbūt jums liekas jocīgi lasīt Evaņģēlija vārdus no tradicionālā Ziemsvētku teksta Kristus Ciešanu laikā. Bet kas gan var būt svarīgāks, kā tā vests, kuru atklāj Vārds, kas ir tapis miesa un mājo mūsu vidū? Proti, “nebīsties!”

Bēgļi! Šobrīd vārds “bēgļi” rada dažādas izjūtas – bet reti atstāj mūs vienaldzīgus: Bailes. Trauksme. Dusmas. Žēlums. Sāpes. Aizdomas. Neizpratne. Līdzjūtība. Nogurums.

Atliek tikai ielūkoties televīzijā vai internetā, lai visas šīs izjūtas mūs pārņemtu. Kopš 2. pasaules kara neesam piedzīvojuši tik milzīgu skaitu cilvēku, kas ir spiesti pamest savas mājas un doties vai nu bēgļu gaitās citās valstīs vai meklēt patvērumu citos savas valsts novados. Kopumā tie ir jau vairāk kā 60 miljoni cilvēku ... un patlaban nav nekādu drošu garantiju, ka šis skaits šogad un tuvākajos gados neaugs vēl straujāk. Gan šeit, Ziemeļamerikā, bet vēl vairāk Eiropā kopumā un arī Latvijā bēgļu jautājums šķeļ sabiedrību un arī kristiešus. Nevienam, liekas, nav skaidra redzējuma par to, kā rīkoties tālāk un kā palīdzēt. Daudzus pārņem bailes un diemžēl arī naids pret bēgļiem – cilvēkiem, kuru ciešanas un posts ir pat vārdos grūti izsakāms.

Turpat katru dienu ziņās dzirdam par arvien vairāk cilvēkiem, kas bēg no kara Sīrijā, no mūža karaklausības un cilvēktiesību pārkāpumiem Eritrejā, un no narkotiku bandu terora Centrālajā Amerikā. Turpat katru nedēļu uzzinām par bēgļiem, tostarp bērniem, kuri jau atkal noslīkuši Vidusjūrā. Nemitīgi dzirdam par kristīgām māsām un brāļiem Irākā un Sīrijā, kurus neatlaidīgi vajā, spīdzina, un brutāli nogalina islāmiskie ekstrēmisti. Milzīgajās bēgļu nometnēs Libānā un Jordānijā bēgļiem trūkst ēdiens un ir aizliegts strādāt.

Mēs dzīvojam jaunas globālas migrācijas krīzes apstākļos. Ar rūpēm vērojam, ka politiski risinājumi līdz šim ir bijuši tuvredzīgi un neauglīgi. Militāri risinājumi turpina vairot ciešanas. Ekonomiski risinājumi vēl nav atrasti un daudzkārt nav pat godīgi meklēti. Nav brīnums, ka daudziem zūd cerība, ka miers, pārticība un cilvēka cieņas godāšana ir vairs mūsdienu pasaulē iespējama. Ko nesīs rītdiena mums? Ko nesīs rītdiena bēgļu miljoniem? Vai ko labāku un drošāku?

Tomēr Dievs nav svešinieks arī šādā pasaulē. Kā lasām 1. Mozus grāmatā: “Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu” (6:11). Neraugoties uz grēku uzplūdiem un vardarbību visapkārt, neraugoties pat uz paša Dieva nožēlu par šīs pasaules un mūsu, cilvēku, “sirdsprāta tieksmēm, kas vēršas uz ļaunu” (6:5), Dievs paliek ar mums. Vēl vairāk, Dievs top par vienu no mums Jēzū Kristū! Tāpēc kas var būt svarīgāks par labo vēsti “nebīsties,” ko dzirdēja gan Marija, gan gani naktī, gan jo sevišķi bieži Jēzus mācekļi? Tieši tāpēc Kristus apsolījums ir miers – ne jau tie nepastāvīgie un savtīgie kompromisi, ko šī pasaule bieži sauc par “mieru,” bet tas miers, kurā “jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas” (Jņ. 14:27). Kad šis Kristus miers ir mūsos, tad spējam pārvarēt bailes, naidu un trauksmi, un sekot mūsu Pestītājam, kuram pašam bēgļu gaitas nebija svešas (Mt. 2:14-15) un kurš palīdzīgas rokas sniegšanu svešiniekiem sauca par palīdzīgas rokas sniegšanu pašam Kristum – tātad Dievam (Mt. 25). Atbalstīsim LIRS kalpošanu bēgļu vidū! LIRS palīdz iesākt jaunu dzīvi šeit ASV bēgļu ģimenēm, kuras ir jo īpaši grūtā stāvoklī un kurām pēc ilgstošām valdības pārbaudēm ir dota atļauja pārcelties uz dzīvi mūsu vidū. Liela pateicība visiem LIRS atbalstītājiem! Ziedojumi sūtāmi uz Lutheran Immigration and Refugee Service, 700 Light Street, Baltimore, MD 21230 vai www.lirs.org.

Svētību Kristus Ciešanu laikā novēlot,
LELBA LIRS Nozares vadītāja
Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro

« atpakaļ

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *