Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Mācītāja Ilmāra Zvirgzda ievešana amatā

iesūtīts: 20.02.2016
Otavas Miera draudzei atkal ir savs oficiāli apstiprināts gans!

Svētdien, 31. janvārī, notika svinīgs pasākums. Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma Otavas Miera draudzei atkal ir savs oficiāli apstiprināts gans!

Amatā ievešanas dievkalpojumā piedalījās Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) archibīskape Lauma Zušēvica, Latviešu Evanģēliski Luteriskās baznīcas Amērikā (LELBA) priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš, LELBA Kanādas apgabala prāvests emeritus Dāvis Kaņeps, mācītāja Silvia Zalts-Sīpoliņš un Kanādas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Austrumu sinodes prāvests Martins Malina. Klāt bija arī septiņi dažādu Otavas Luterāņu baznīcu garīdznieki. Īpaši aizkustinoša bija viņu kopējā svētīšana māc. Zvirgzda apstiprināšanas brīdī, visiem liekot rokas uz viņa galvas.
Savā sprediķī archibīskape citēja Lūkasa evaņģēlija 4,16-30 par Jēzu un viņa attiecībām ar „savējiem Nācaretē”. Archibīskape uzsvēra rakstos minēto Dieva apsolījuma piepildīšanos un jauna laikmeta sākumu ar Jēzus nākšanu. Tie, kas bija sapulcējušies templī sabata dienā, bija visai izbrīnīti par Jāzepa dēla uzdrošināšanos apgalvot, ka Dieva valstība pieder arī tiem, kas mums ir sveši - tas viņos raisīja tik lielas dusmas, ka viņi sāka to vajāt. Arī mūsu pasaulē ir daudz dusmu, gluži kā toreiz Nācaretē. Dusmas uz tiem, kas atrodas ārpus sabiedrības normām, uz bēgļiem un citiem. Dieva vārda interpretācija ir sarežģīta. Mēs ceram, ka māc. Ilmārs ar savām unikālām spējām spēs patiesi interpretēt un sludināt Dieva vārdu.

Miera draudze ir sajūsmā par māc. Ilmāra Zvirgzda prasmēm un zināšanām. Viņa reputācija kā jaunās latviešu Bībeles trīspadsmit Vecās Derības grāmatu tulkotājam dos unikālas iespējas draudzei plašāk iepazīties ar svētajiem rakstiem. Viņa ordinācija notika jau 1994. gadā. Tālāk sekoja studijas maģistrantūrā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē un Vācijas Tībingenes Universitātē. Pēdējos gados māc. Ilmārs ir dzīvojis Apvienotajā Karalistē, kas viņam ir devis iespēju iepazīties ar anglosakšu kultūru. Māc. Ilmārs ir arī Latvijas Rakstnieku savienības biedrs, tulkojis latviski grāmatas no daudzām valodām.

Dievkalpojumam sekoja draudzes dāmu komitejas gatavotās pusdienas, ko organizēja Māra Pone. Komiteja bija ļoti gaumīgi sakārtojusi galdus ar baltiem galdautiem un svecēm. Azaids bija vienreizēji gards. Draudzes priekšniece, Vita Mazpolis, vadīja pasākuma saviesīgo daļu ar patīkamu humora izjūtu. Ielūgtie garīdznieki, to skaitā Anita un Ivars Gaides, kuri šoreiz nevarēja ierasties, nodeva daudz laba vēlējumu. Archibīskape Lauma Zušēvica uzsvēra, uz melnā talāra, ko iecienījis māc. Ilmārs, redzams katrs puteklis, un lūdza draudzei būt saticīgai, mīlošai un pretimnākošai. LNAK pārstāvis Andris Ķesteris apsveica māc. Ilmāru un pauda cerību uz labu sadarbību nākotnē. Montreālas organizāciju pārstāvis Jānis Mateus novēlēja veiksmi un aicināja ciešāk sadarboties ar Tērvetes bērnu nometni.

Ruta Whittaker

« atpakaļ

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *