Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Lūgšanās ar Nepalas zemestrīcē cietušajiem

iesūtīts: 26.04.2015

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Kā ziniet, Nepalā ir notikusi zemestrīce, kas savās pēdās atstājusi sēras, bailes, izmisumu un lielas vajadzības. Aicinu aizlūgt par mirušiem un visiem, kas cietuši. Pievienoju LELBA vidienes apgabala garīgās vadītājas vietas izpildītāja māc. Ilzes Larsen uzrakstīto lūgšanu un aicinājumu palīdzēt.

Lai Dievs svētī un stiprina, mierina un iedrošina.

Jūsu

+ Lauma

archibīskape

Dievs, brīnišķīgais Radītāj un Visuvaldītāj, - Tu radīji šo pasauli, šo planētu un Tu saredzēji to visu "par labu esam" (1. Moz. 1). Tu devi mums pasauli, kas elpo un dzīvo; planētu, kas kādreiz arī lūzt un sķeļas.  http://rev-o-lution.org/

Žēlsirdīgais Dievs, mēs lugšanā esam kopā ar katru, kurš cietis un piedzīvojis zemestrīci Nepalā. Mēs lūdzam par visiem, kas sēro par mirušajiem tuviniekiem. Mēs lūdzam par visiem, kas ievainoti. Mēs lūdzam par visiem, kas vēl tiek meklēti. Mēs lūdzam par visiem ārvalstu alpīnistiem, kuri rūpīgi plānojuši kāpšanu visaugstākajā virsotnē - Everestā, bet piedzīvojuši neparedzamo. 

Mēs lūdzam, žēlsirdīgais Dievs, vadi mūs ar savu padomu un gudrību - kā varam palīdzēt cietušajiem , kā mēs varam but Tavā līdzjūtībā; kā mēs varam būt Tu - Kristus,  priekš Nepalas zemestr
īcē cietušajiem.

Kristus vārdā to lūdzam - brinišķīgais Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera Lielskungs. (Jes. 9:5)


mac. Ilze Larsen
 
---------------
 
Ja jūtaties aicinats atbalstīt Nepalas zemestrīcē cietušos ar ziedojumu, sūtiet tos sekojoši:
 
1 - LELBA kasierim Jānis Eizim  (P.O. Box 793, Oak Park, IL 60303)  ar norādi "Nepalas zemestrīcē cietušajiem" un kasieris to nosūtīs tālāk uz sekojošām organizācijām, kurām arī jūs varat ziedot paši caur internetu:
 
2 -  Evangelical Lutheran Curch in America    http://www.elca.org/Our-Work/Relief-and-Development/Lutheran-Disaster-Response/Our-Impact/Nepal-Earthquake
 
3 - Lutheran World Relief     http://lwr.org/ourwork/emergencies
 
4 - Sarkanais Krusts     http://www.redcross.org/support/international-support

« atpakaļ

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *