Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Mūžībā aizgājis prāvests emeritus Juris Jurģis (10.5.1927 – 3.12.2014)

iesūtīts: 11.12.2014
Pēkšņi, bet mierīgi 3. decembrī miris prāvests emeritus Juris Jurģis.

Juris dzimis 1927. gada 10. maijā Cēsīs, kur tēvs bija notārs. 1939. gadā Juris uzņemts Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā, kur mācījies humanitārā klasē un dziedājis skolas korī. Tāpat kā daudziem viņa vienaudžiem karš pārtrauca skolas gaitas. Juri 1944. gadā iesauca vācu Gaisa spēku izpalīgos un viņš bija spiests atstāt dzimto zemi, vecākus un brāli. Pēc kara viņš 1947. gadā beidza Mirvikas-Flensburgas bēgļu nometnes ģimnāziju un tajā pašā gadā ieceļoja Anglijā. Sākuma gados strādāja lauksaimniecībā un pēc tam fabrikā Londonā. Reizē Juris vadīja vīru dubultkvartetu “Vēsma”, kas arī veidoja vīru balsu kodolu Londonas latviešu korim, kad kori nodibināja 1948. gadā. Juris turpināja savu muzikālo izglītību pie komponista Alberta Jēruma, bija ērģelnieks Londonas latviešu draudzē un piecus gadus skolotājs Londonas latviešu skolā.

Jauns pavērsiens Jura dzīvē bija, kad viņam radās iespēja no 1955. līdz 1958. gadam studēt teoloģiju Mansfīldas koledžā Oksfordā. Oksfordā viņš arī iepazinās ar nākamo dzīvesbiedri Īnidu, un 1959. gada janvārī viņus Mansfīldas koledžas kapelā salaulāja prāvests Edgars Bergs un koledžas galva māc. Dr. Džons Māršs. Juris jau bija nokalpojis kandidāta laiku pie prāvesta Berga un dažas dienas pēc laulībām, 18. janvārī, prāvests Juri ordinēja par Latvijas ev. lut. Baznīcas mācītāju. Juri izraudzīja par Vidusanglijas draudzes mācītāju, bet kopš 1983. gada viņš bija arī Austrumanglijas draudzes mācītājs.

Blakus tiešajiem draudzes mācītāja pienākumiem Jurim ir arī bijuši daudzi citi. No 1963. līdz 1965. gadam viņš bija Luterāņu padomes īpašuma, Hothorpe Hall, pārzinis, un tur viņš arī vairākus gadus vadīja latviešu bērnu kolonijas. Viņš arī bijis Koventrijas Draudzes skolas pārzinis, Lesteres Latviešu kora diriģents, vairākkārtīgi ievēlēts par Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā locekli.

1995. gada sinodē Juri ievēlēja par Latviešu ev. lut. baznīcas Lielbritanijā prāvestu, un līdz 2007. gadam viņš bija mūsu baznīcas Lielbritanijā garīgais vadītājs. Ilgus gadus viņš bija viens no mūsu baznīcas pārstāvjiem Luterāņu padomē Lielbritanijā un vairākus gadus Luterāņu padomes priekšsēža pirmais vietnieks. Aiz visa tā stāvēja laimīga un svētīga laulības un ģimenes dzīve. Ģimenē uzauga divi bērni, Andrejs un Anna. Liels prieks bija par četriem mazbērniem. Kopš 1990. gada Juris varēja izveidot tuvas attiecības ar sava brāļa Andreja ģimeni Latvijā. Brāļa meita Sabīne atbrauca uz Angliju turpināt studijas, bet šeit palika darbā un nodibināja ģimenes dzīvi.

Visus garos mācītāja gadus Juris uzticīgi kalpoja savām draudzēm ar visām to kopām, katra citā pilsētā, kam bija jāsniedz garīgā aprūpe. Garš būs to sev tuvu un mīļu cilvēku saraksts, ko Juris izvadījis pēdējā dusā, un visu to viņš darīja ar lielu mieru un labestību. 2007. gadā, sasniedzis 80 gadu vecumu, Juris atkāpās no prāvesta amata un kļuva par prāvestu emeritus. Drīz pēc tam viņš arī izbeidza darboties kā draudzes mācītājs, lai gan vēl labprāt izpalīdzēja ar kalpošanu dievkalpojumos.

Jurim arvien tuvu pie sirds bija mūzika, un atelpu no mācītāja pienākumiem viņš atrada, apmeklējot koncertus un operu izrādes. To viņš turpināja darīt arī aizgājis pensijā. Tāpat viņš turpināja interesēties par mūsu baznīcas dzīvi un līdz pēdējam ar savu padomu piedalījās Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā Pārvaldes sēdēs. Juri atceroties, archibīskape electa Lauma Zušēvica rakstīja: “Kad viņš ienāca telpā, tā patiesi tapa gaišāka. Dievs viņam bija devis spēju daudzreiz skatīties uz notikumiem ar labsirdīgu humoru.” Atcerēsimies Juri arī ar psalmista vārdiem: “Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!” (Ps. 73:26)

prāv. Dr. Andris Abakuks

Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā Pārvalde

« atpakaļ

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *