Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Rītdienas fonda un archib. A. Lūša piemiņas fonda ziņojums

iesūtīts: 01.09.2014
Fondu mērķis ir gādāt materiālu atbalstu garīgās aprūpes darbam mūsu Baznīcā, liekot uzsvaru uz tās un draudžu tiešām vajadzībām. Atbalstītas tiek teoloģijas studijas visos līmeņos, arī draudžu darbinieku izglītība un pasākumi, kas veicina draudžu garīgo dzīvi. RF turpina LUTF darbinieku atbalstu ar $6000.- divreiz gadā. LELBA 2009. gadā RF rīcībā nodeva $13,314 LUTF studentu stipendijām; izsniedzot apm. $2000.- gadā, šie līdzekļi ir izlietoti 2015. gadā, un turpmāk tiks izsniegti no AALPF šo stipendiju veltot archib. A. Lūša piemiņai. Viņa ģimene šo fondu ir atbalstījuši ar ievērojamiem ziedojumiem.

Piešķīrumi bijuši:
Draudžu darbinieku/ laju kursu sarīkošanai 2013.g. oktobrī, Vašingtonā, DC tika atvēlēti $10,000 un vēl papildus $3289 ceļa naudām. Kursi bija ļoti sekmīgi, ar dalībniekiem arī no Eiropas un Austrālijas, un vajadzēja piešķīrumu paaugstināt. Šogad Laju Kursi II saņems $15,000.-
Māc. Ilze Larsen saņēma $4833.- D. min. studiju beigu posmam pie Western Theological Seminary Mičiganā.
Māc. Biruta Puiķei Wilson piešķīra $2238.- Counseling Practicum kursam Western Michigan University.
Māc. Gundars Bērziņš ar $1000. – atbalstu varēja apmeklēt Draudžu dienas Floridā.
Māc. Gija Galiņas ceļa nauda viņas kolokvijam bija $394.
Prāv. Ilze Kuplena Ewart ar $500.- atbalstu apmeklēja Ontario Training Institute for Church Leaders.
Prāv. Kārlim Žolam piešķīra $6400.- teoloģijas/garīguma studijām Dr. Jura Rubeņa vadītā Lasalla kontemplatīvā garīguma skolā Latvijā četrām sesijām.
Prāv. Lauma Zušēvica apmeklēja Pasaules Luterāņu Federācijas centrā, Vitenbergā semināru Luther’s understanding of the Church. AALPF piešķīrums bija $2684.
Grāmatas Kristīgās baznīcas doktrīnas izdošanai Latvijā RF palīdzēja ar $1000.
Daira Vāvere saņēma $8798.- teoloģijas studijām St. John’s College, Nottingham Lielbritānijā.
Māc. Daina Salnīte tika atbalstīta ar $1,500 kliniski pastorālai izglītībai.
Andreta Līvena ir ar plašu teoloģisku izglītību un lūdza $4500.- kliniski pastorālai izglītībai New Brunswick, NJ. Šī summa vinai tik piešķirta kā aizdevums, kas nav atmaksājams, ja viņa sāktu kalpot LELBĀL nākošo trīs gadu laikā.
2014. g. septembrī ASV RF kasē bija $47,652. Kanādas RF $160,060 un AALPF $224,420.

« atpakaļ

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *