Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Aicinājums ziedot LELBāL Misijas fondam 
Mīļie tautieši, mīļie brāļi un māsas Kristū! Mēs, Milvoku draudze, nākam pie jums ar aicinājumu piedalīties līdzekļu vākšanā LELBāL Misijas fondam. Šodien vairāk kā jebkad ir vajadzīga visu jūsu palīdzība, lai varētu turpināt mūsu Baznīcas eksistenci un tik svarīgo darbu, ko mēs šodien darām visos pasaules kontinentos, kā arī mūsu jaunākajā apgabalā Latvijā. Mēs patiesi varam tik daudz zaudēt un tikpat daudz iegūt tieši šajā brīdī, kad ir jautājums par mūsu Baznīcas esamību un vēsturisko pilntiesību Latvijā. Cik daudz cilvēku ir iesaistīti, turpinot jūsu, jūsu vecāku un vecvecāku bēgļu gaitās veikto darbu mūsu Baznīcā. Cik tas bija svētīgs darbs toreiz un cik daudz domu, pūļu, sviedru un lūgšanu šinī visā bija un vēl joprojām tiek ieguldīts. Mums grib atņemt vēsturi un mēs neesam ar mieru to atļaut. Mēs vēlētos, ka mūsu tautiešiem Latvijā, tāpat kā mums, būtu iespēja izjust Dievu, kurš ir mīlestības pilns un mīl mūs kā savus bērnus. Viņš, kura dēls ir mūsu Jēzus - mīlestības avots. Ir daudz projektu, ko varētu izveidot, kuros mēs, LELBāL visās pasaules malās, varētu piedalīties. Mūsu jaunākā paaudze varētu tikties ne tikai kultūras jomā, bet arī vienam otru izprotot, vienu Dievu pielūdzot, un to darot vienā valodā! Esam tik pateicīgi Dievam, ka tad, kad Dieva mierā aizgāja mūsu uzticīgie un mīļie draudzes locekļi Guntis un Gaida Auļi, viņu dēls Ervīns nolēma vecāku piemiņai savu mantojumu dāvināt draudzei. Šis lielais ziedojums dod mums iespēju pašiem ziedot un izaicināt jūs piebiedroties misijas darbā Latvijā. Celsim kopā mūsu Baznīcu garīgi, kā arī ķieģeli pie ķieģeļa pieliekot, praktiskos darbus veicot! Dievpalīgu novēlot, Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšniece, Sandra Kalve 2019. gada 14. februārī Milvokos, Viskonsinā, ASV lasīt tālāk »
Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšniece Sandra Kalve iesūtīts: 24.02.2019
LELBĀL Jauns kasieris – Baiba Rodiņa 
Lūdzu sūtīt ziedojumus LELBĀL Misijas Fondam, ASV Rītdienas Fondam, Archibīskapa Atlīdzības Fondam un samaksu par Baznīcas Gada grāmatām: lasīt tālāk »
iesūtīts: 05.01.2018
LELBAi Jauns Kasiera Vietas Izpildītājs 
Vēlos Jūs iepazīstināt ar mūsu jauno LELBAs kasieri Andri Celchertu. lasīt tālāk »
iesūtīts: 02.09.2016
Luterāņu kopienas pašizpratne 
[Iztulkojusi Aļesja Lavrinoviča] Pasaules Luterāņu federācija (PLF) ir dzīva un darbīga baznīcu kopiena. Tās dalībbaznīcas piedalās altāra un kanceles sadraudzībā, un apvieno savus garīgos un materiālos resursus, lai kopīgi piedalītos Dieva misijā pasaulē. Šī sadraudzība ir dzīva, jo Dievs to ir izveidojis un uztur. Tā ir dāvana, kas uzticēta baznīcām – pastāvēt kopā baznīcu kopienā. Atsaucoties Dieva aicinājumam, PLF ir apņēmusies veidot šo kopienu. lasīt tālāk »
iesūtīts: 02.05.2016
Draudžu Dienas Gaŗezerā 2016 
Satiksimies Draudžu Dienās šogad no 9. līdz 12. jūnijam, lai atzīmētu LELBA 40 gadu jubileju! Būsim kopā, svinēsim, atcerēsimies aizvadītos 40 un raudzīsimies uz nākamajiem gadiem kopīgā svētceļojumā! lasīt tālāk »
iesūtīts: 02.05.2016
Misijas Fonda Skrejlapiņa 
Lūdzu šo skrejlapiņu pielikt pie draudzes ziņojuma dēļa lasīt tālāk »
iesūtīts: 28.04.2016
Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā (LELBA) LIRS Nozare  
2016. gada Kristus Ciešanu laika gadskārtējais aicinājums LELBA draudzēm atbalstīt Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) bēgļu aprūpes darbu lasīt tālāk »
iesūtīts: 08.03.2016
Mācītāja Ilmāra Zvirgzda ievešana amatā 
Otavas Miera draudzei atkal ir savs oficiāli apstiprināts gans! lasīt tālāk »
iesūtīts: 20.02.2016
RĪTDIENAS FONDS UN ARCHIBĪSKAPA ARNOLDA LŪŠA PIEMIŅAS FONDS 
Mīļās latviešu draudzes plašajā pasaulē! Šis ir pārmaiņu un arī neziņas pilns laiks ne tikai lielās pasaules norisēs, bet nereti arī mums tik tuvās un pazīstamās norisēs un vietās kā mūsu draudzes. Domāju, ka lielākā daļa latviešu draudžu locekļu ārpus Latvijas jūt, kā draudžu dzīve iepriekšējos dažos gados ir mainījusies. Maiņas ir gan draudžu locekļu skaitā, kas ASV un Kanādas latviešu draudzēs sarūk, bet daudzviet Eiropas latviešu draudzēs palielinās, maiņas ir arī draudžu locekļu demogrāfiskajā statistikā, kas rāda, ka ASV un Kanādas latviešu draudzes noveco, bet Eiropas latviešu draudzēs pieplūst jauni cilvēki no Latvijas. Tas viss ir daļa no šodienas LELBĀL. lasīt tālāk »
iesūtīts: 12.12.2015
NOSTĀJA PAR TAISNĪGUMU DZIMUMU JAUTĀJUMOS - Lutheran World Federation “Gender Justice Policy” tulkojis prāv. Kārlis Žols 
Prāv. Kārlis Žols ir pārtulkojis Lutheran World Federation “Gender Justice Policy”. lasīt tālāk »
iesūtīts: 02.11.2015
12

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *