Teksta izmērs A A A

Jaunumi

IZSALKUMS VAR BŪT IESĀKUMS

Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks,
Un, kas man tic, tam neslāps ne mūžam.” (Jņ 6:35)

Pēc kā tu esi izsalcis? Paldies Dievam, mēs savu fizisko izsalkumu samērā viegli spējam apmierināt. Daudziem tomēr tas ir, tiem nepieciešams mūsu atbalsts. Bet minu, ka vairākumam no mums veikali ir tuvu, kaut arvien biežāk tos neapmeklējam. Gaidām tik, ka mājās pievedīs pārtiku un pat sagatavotus ēdienus. Tehnoloģija! Tā sevišķi ir laba un noderīga tiem, kuriem pašiem pietrūkst spēka vai iespējas iepirkties. Bet Jēzus runā par cita veida izsalkumu - par tādu, ko pat visbagātākās maltītes nespēj apmierināt.
Šajā brīdī īpaši domāju par tevi, kas varbūt ilgi neesi apstājies dzīves skrējienā, lai ievērotu, ka varbūt arī tu esi nonācis citādākā izsalkumā. Vai pašam tev šķiet, ka kaut kas tevī ir izsmelts, iztukšots un aug tevī ilgas pēc kaut kā, ko pašam grūti vārdos izteikt. Varbūt esi izsalcis pēc atjaunotas dzīves jēgas, pēc pašvērtības apliecinājuma, ka tu neesi tikai tas, kas tev pieder, ko tu nopelni, vai tas, ko citi saka, vai nesaka par tevi. Varbūt esi izsalcis pēc patiesas mīlestības, kas tevi nevērtēs pēc tā, cik ‘likes’ parādās tavā “Facebook” lapā.  Šāds izsalkums var būt iesākums iepazīšanās ceļam ar sevi un Viņu, kas nāk pretī, žēlastībā un mīlestībā tevi meklējot.   [...]
Publicēts 25|02|2020
Arhibīskape
+ Lauma

Aicinājums vienoties lūgšanās

Šodien, 18.februārī, pieminot Mārtiņa Lutera nāves dienu, lai savās lūgšanās ietveram arī viņa rakstītus vārdus:
"Mīļais Dievs, Tu esi man dāvājis Savu vārdu mācību, un es stāvu tajā vietā, kurā Tu mani esi licis. Tu redzi, cik apkārt daudz posta un trūkuma, un es nezinu, kur citur lai rodu palīdzību kā vien pie Tevis. Tāpēc lūdzu Tevi, mīļais Dievs, jo Tu esi teicis un pavēlējis, ka mums ir jālūdz, jāmeklē un jāklauvē.
Tad mēs dabūsim, atradīsim un iemantosim, ko alkstam.” (Mārtiņš Luters)

Aicinu vienoties lūgšanās par visiem, kas arvien cieš trūkumu, kā arī tiem, kuri dabai vai slimībām plosoties jūtās bezspēcīgi. Lūgsim par Ķīnu, lai atrod kā palīdzēt tūkstošu tūkstošiem, kuŗus tik smagi piemeklē vīruss. Lūgsim, lai visas valstis kopā sadarbotos un lai apstādinātu šī vīrusa izplatību un palīdzētu dziedināt saslimušos.
Publicēts 19|02|2020
Arhibīskape
+ Lauma

Draudzīgs aicinājums doties dziļumā

Pirms nedaudzām dienām vēl biju Austrālijā un kopā ar tik ārkārtīgi interesantiem, atjautīgiem un jaukiem Annas Ziedares Vasaras vidusskolniekiem. Kopā ar viņiem un citiem skolotājiem devos peldēt jūrā. Bet, kur viņi bez bailēm ar lielu sajūsmu skrēja pretim lieliem, spēcīgiem viļņiem, es daudz, daudz uzmanīgāki un lēnāk centos sevi pārliecināt doties dziļumā. Vairāki draudzīgi aicināja un apgalvoja, ka viss būs labi, bet todien? Pat seklākā ūdenī viļņu spēks mani pārsteidza, kaut ar prieku vēroju kā burtiski nesa jauniešus, bērnus, pat pieaugušos pretim krastam, ja tik tie darīja to, ko viņi no bērnības instinktīvi zināja, būs labi, ja nepretosies viļņiem un atļaus tiem viņus nest. Nest savā spēkā pretim krastam un drošībai.

Mācību stundās, ieklausoties jauniešos, ātri atklāju, ka vairākums maz vai pat jebkad domāju par Dievu, kur nu vēl par to kā ticēt. Viņi ārkārtīgi aktīvi iesaistījās pārrunās un prasīja ļoti labus jautājumus. Man nāca prātā Sālamana vārdi Bībelē. Viņš uzrunā savu dēlu un māca: Paļaujies uz Kungu Dievu no visas sirds – uz paša sapratni vien nepalaidies! (Sakāmvārdi 3:5) [...]
Publicēts 30|01|2020
+ Lauma Zušēvica
Arhīvs

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *