Teksta izmērs A A A

Jaunumi

LELB Pasaulē atklāta jaunā mājas lapa


No 2020. gada 31.oktobra, no Reformācijas dienas mēs aicinām lietot mūsu baznīcas jauno mājas lapu

www.lelbpasaule.lv

ŠĪ MĀJAS LAPA AR ZIŅĀM VAIRS NETIKS PAPILDINĀTA!
VISI LAIPNI AICINĀTI JAUNAJĀ LAPĀ
Publicēts 01|11|2020

Mineapoles un St.Paulas draudze meklē pilna laika mācītāju

Mineapoles un St. Paulas latviešu ev. lut. draudze, 300 locekļu sastāvā, kas aktīvi darbojusies kopš dibināšanās 1951. gadā un, kas pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA), meklē pilna laika mācītāju - vēlams tāds/a, kas pieder LELBĀL.
Dievkalpojumi notiek katru svētdien ar caurmērā 50 dievlūdzējiem, kuŗos reizēm piedalās Draudzes koris vai muzikālā slavēšanas grupa "Mineapoles Dvēsele". Kopš COVID pārraidām savus dievkalpojumus arī virtuāli – to vēlamies turpināt. Priecājamies par draudzes jaunākajiem locekļiem, kuŗi reiz mēnesī pulcējas svētdienas skolā.
Draudzes dāmu saime ik svētdienas rūpējas par sadraudzības stundu, kas seko dievkalpojumam. Neizpaliek viņu rīkotie tirdziņi vai citi līdzekļu vākšanas pasākumin dažādām labdarības organizācijām, ieskaitot vietējām. Sīkāka informācija par draudzes darbību pieejama draudzes mājas lapā: www.mndraudze.org

[...]
Publicēts 17|10|2020

Zoom tikšanās: 500 gadu jubileja trim Mārtiņa Lutera rakstiem

Dzīvojam laikā, ko daudzi raksturojuši par tik vēsturisku, kurā pasaule būtiski mainās un mūsu ikdiena nekad vairs nebūs tāda, kāda tā bija pirms koronavīrusa. Ir dzirdēts, ka šādi pasauli transformējoši laiki nāk ik pa 500 gadiem. Tieši šodien, 6. oktobrī, 1520. gadā, Mārtiņš Luters publicēja rakstu “Baznīca Bābeles gūstā” (The Babylonian Captivity of the Church). Šis raksts izaicināja tā laika katoļu Baznīcas Pāvestu Leo X, liekot saprast, ka reformācijas kustības teoloģija nav jaunums ticīgo vidū, bet tīrs ticības apliecinājums Dieva Vārdam, saskaņā ar Svētā Gara patiesību. Raksts ir intensīvs un tā pirmā daļa atspoguļo Lutera dziļās ilgas savai Baznīcai palīdzēt izprast patiesību par Svēto Vakarēdienu, kā Kristus un apustuļu vārdi to apliecina. Vēl joprojām cauri gadu simteņiem šīs diskusijas turpinās. Pārlasot viņa vārdus, iedomājos, ka tie noder šim laikam, kad tik daudzu garīdznieku un draudžu locekļu vidū paceļas jautājumi par to, vai virtuāli saņemtais Svētais Vakarēdiens ir autentisks sakraments. Luters nosauc šo sakramentu par mīlestības strūklaku (a fountain of love) un uzsver, ka nevienam priesterim nav tiesības to atņemt tam, kas, nožēlojis savus grēkus, tic Jēzum Kristum un Viņa žēlastības apsolījumam.

[...]
Publicēts 11|10|2020
+ Lauma Zušēvica
Arhīvs

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
 www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *